Basistraject eerstelijns leiding

Een ondersteuningstraject voor nieuwe leidinggevenden

In veel organisaties groeien medewerkers door naar meer leidinggevende posities of nieuwe medewerkers komen op deze positie terecht.

Deze eerstelijns-leidinggever wordt regelmatig met vragen en problemen geconfronteerd waarover beslissingen genomen moeten worden. De 'span of control' neemt steeds meer toe. Hierdoor neemt ook de behoefte toe aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het coachen van teams en individuen.

De traject geeft een aantal handvatten om hiermee om te gaan en een gestructureerde aanpak voor de praktijk.

Cursusinhoud

Via een kort, maar effectief project worden de nieuwe leidinggevers samengebracht op zich verder te oriëteren op hun nieuwe rollen en taken.

Hierin komt aan bod:

 • Groepstraining en individuele coaching.
 • Creëren van een groep waarin deze nieuwe leidinggevers elkaar consulteren en ondersteunen in hun nieuwe taken en rollen.
 • Persoonlijke actieplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Interne raadsmannen en coaches worden gezocht en gecontacteerd.
 • Regelmatige bijeenkomsten in de vorm van korte trainingsmodulen of coachingsessies individueel of in kleine groepen zijn aan de orde.

Het traject gaat in op:

 • samenwerkingsvaardigheden,
 • coachingsvaardigheden,
 • instructievaardigheden,
 • gespreksvoering,
 • conflicthantering,
 • personeelszaken,
 • projectmanagement,
 • beleidsontwikkeling,
 • sturingsinstrumenten.

Het traject is gericht op het bijbrengen van begrip en vaardigheden.

Planning

Data

In overleg

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Basistraject eerstelijns leiding"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Basistraject eerstelijns leiding