Coachen op competenties en talenten

Resultaatgericht coachen van medewerkers en teams

Managers staan voor de opgave om méér mensen aan te sturen. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan deze medewerkers voor wat betreft hun inzet en bijdrage.
De 'span of control' neemt daarmee toe.

Andere managementstijl

Dit vereist, voor u als manager, een andere managementstijl. Gericht op professionalisering van uw medewerkers en het verhogen van de “oplossingscapaciteit” op de werkvloer.

Coachen van medewerkers

Onder coaching kan worden verstaan: 'een medewerker of team leren om zo zelfstandig mogelijk de gewenste bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie'.

Cursusinhoud

Competenties van medewerkers nauwkeurig en doelgericht bespreekbaar maken en ontwikkelplannen hiervoor opzetten zijn de hoofditems van de training.

Er wordt gestart met een 360º feedbacktest van uw coachingsvaardigheden. Hiervoor vult van te voren op onze site een 360º feedbacktest in. Die meet uw coachingsvaardigheden.

Tot negen van uw naaste medewerkers (baas, collega's, leveranciers, e.d.) vullen de test in over uw coachingsvaardigheden, Uzelf doet dat natuurlijk ook. De testuitslag geeft zicht op uw coachingsvaardigheden en is een belangrijk hulpmiddel tijdens de training om uw doelen nader te bepalen.

Doelgroep

De training is bestemd voor managers, chefs en projectleiders, zowel in middenkader als in hoger kader die een resultaatgerichte en coachende stijl van managen willen doorvoeren in hun organisatie, op hun werkplek of alleen in hun eigen stijl van managen.

Opzet

De training is sterk praktijkgericht met theoretische inleidingen. Het accent ligt op de werk- en ervaringssituatie van de deelnemers.

Praktisch

Iedere trainingsdag krijgt u voor 3 á 4 uur opdrachten mee die u in de twee weken daarna uitvoert op uw werkplek. U voert langzaam een nieuwe managementstijl in. Resultaten worden op de volgende trainingsdag doorgenomen.

Doel

  • Theoretische kennis en vooral praktische vaardigheden opdoen om medewerkers te coachen.
  • Ontwikkelen van POP's (Persoonlijk Ontwikkel Plannen) voor uzelf en instructie in gebruik en toepassing bij uw medewerkers..
  • Praktische vaardigheden opdoen in het coachen van medewerkers.
  • Praktische vaardigheden opdoen voor het coachen van teams.
  • Aan het einde van de training coacht u reeds medewerkers.

Beoogde resultaten

  • U leert medewerkers gestructureerd te ondersteunen bij het oplossen van hun eigen problemen zonder deze van hen over te nemen of zelf met oplossingen te komen.
  • Medewerkers ontwikkelen gefaseerde plannen om hun competenties te verbeteren en houden daarover nauw contact met u.
  • U coacht uw medewerkers op hun talentontwikkeling.
  • Medewerkers worden gemotiveerder, vitaler en slagkrachtiger. Er vindt 'empowerment' door alle lagen plaats.
  • Als deelnemer ontwikkelt u uw eigen groeitraject en leert coachen toepassen.

Programma

Dag 1: Intro coachen

Uitreiken en doorspreken 360° testrapport, analyseren eigen coachingsprofiel, uw eigen persoonlijk actieplan ontwikkelen, competentie- en talentgericht coachen.

Dag 2: Coachen van medewerkers

Resultaatgericht doelen stellen, uw POP evalueren en bijstellen, groeimodel voor medewerkers, concreet maken van ontwikkeltrajecten met medewerkers.

Dag 3: Coachen op talent

Talenten van en met medewerkers ontdekken, ontwikkelplannen rond talenten bij medewerkers creëren.

Dag 4: Teambuilding

Coachen van zelfsturende teams, Coachen van projectteams, Team Actieplannen ontwikkelen en uitvoeren.

Planning

Locatie

Vergadercentrum Regardz La Vie
Lange Viestraat 351, 3511 BK Utrecht
Tel.: 030 - 234 00 88
Fax.: 030 - 234 30 38
Email: lavie@regardz.nl

Dit centrum bevindt zich op 5 minuten lopen vanaf het Centraal station met aangelegen parkeermogelijkheden.

Data

In overleg

Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 1
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 2
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 3
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 4

Kosten

De vierdaagse training kost 1950 euro (exclusief btw), inclusief de coaching-competentietest ter waarde van 175 euro.

Hiervoor ontvangt u tevens een naslagwerk met methodes, procedures, cases en handige formulieren om het coachen op uw werkplek in te voeren.

Tevens ontvangt u een 360 graden feedbacktestrapport.

Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 3 deelnemers uit uw organisatie deze training geheel op maat voor u uit te voeren? In een werkvorm speciaal geschikt voor kleine groepen.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Coachen op competenties"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Coachen op competenties