Managementconsult.nl
Schandelo 66, 5941 NH Velden
Tel. 077 - 472 9099


Consultancy door managementconsult.nl

Voor het juiste advies of verdere uitwerking

Managementconsult.nl adviseert bedrijven en instellingen bij vraagstukken op het gebied van organisatie, bedrijfscommunicatie, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en nieuwe media.

Organisatie

In nauwe samenwerking met het management ontwikkelen en implementeren wij bedrijfskundige veranderingsprocessen.

Klik hier voor meer informatie.

Bedrijfscommunicatie

  • We adviseren met betrekking tot het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor medewerkers.
  • Wij ontwikkelen opleidingen en trainingen en begeleiden de uitvoering en implementatie binnen uw bedrijf.

Klik hier voor meer informatie.

Testen voor managers

Testen voor managers, medewerkers en teams als startpunt voor verbeterplannen.

Klik hier voor meer informatie.

Vernieuwende werkvormen

Congressen, workshops, individuele coaching, POP-gesprekken voeren.