Coaching

Training en follow-up
- Individuele coaching
- Follow up coaching
Managementconsult.nl
Schandelo 66, 5941 NH Velden
Tel. 077 - 472 9099


Follow-up coaching na de training

Ondersteuning na de training

De Follow-up coaching geeft u de mogelijkheid om na afloop van een training de trainer te consulteren. Als u nog vragen of problemen heeft bij het in de praktijk brengen van wat u in de training heeft geleerd, dan kunt u nog bij uw trainer terecht!

Follow-up

De eerste stap in ons proces van coaching is een inventarisatie van uw vragen.

Vervolgens bepaalt u met ons doelstellingen, inhoud, tijdsduur en focus van de coaching. We stemmen samen het programma van de coaching af op de situaties en problemen waarmee u wordt geconfronteerd. We komen minimaal 6 keer bij elkaar.

Na afloop van de coaching volgt een afrondende bespreking.

Aanvraagformulier follow-up coaching

Gebruik onderstaand formulier om follow-up coaching aan te vragen

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Aanvraag: Follow up coaching