Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Een systematische benadering van ontwikkeltrajecten voor medewerkers

Functioneringsgesprekken zijn vooral bedoeld om een medewerker te volgen en te begeleiden in zijn/haar competentieontwikkeling. Er zijn een aantal hoofdzaken die hierbij aan de orde komen:

  • Communicatie: achtergronden, theorie en praktijk van verbale en non-verbale communicatie
  • Competenties ontwikkelen en succescompetenties definiëren.
  • Motivatie: drijfveren en medewerkers motiveren
  • Professionele tweegesprekken: functionerings- en beoordelingsgesprekken

Cursusinhoud

Tijdens de training leert u om competentiegerichte verbeteracties met medewerkers te ontwikkelen en deze acties te betrekken bij beoordelingsgesprekken.

Tijdens de functioneringgesprekken zoals wij die trainen wordt een basis gelegd voor volgende coachingsgesprekken. De medewerker maakt samen met zijn directe leidinggever afspraken om doelen verder te concretiseren en daarop regelmatig terug te komen via individuele coachingsgesprekken waarin het Persoonlijk Ontwikkelplan centraal staat.

Het doel, de voorbereiding van het gesprek, rollen en gedrag tijdens het gesprek, de valkuilen, het onderhandelen en de besluitvorming komen aan de orde via rollenspellen en videofeedback.

Doelgroep

Deze training is speciaal voor leidinggevers die functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren met de medewerkers van hun eigen team.

Programma

De cursus bestaat uit meerdere modules, hierdoor kan de deelnemer in de tussenliggende periode diverse taken uitvoeren.

Start met een test!

Het is mogelijk om een test te doen rond succescompetenties voor functioneringsgesprekken.

Planning

Locatie

Dit is een in-company training waarvoor een inschrijving van minimaal zes deelnemers geldt.

Data

In overleg

Kosten

Op aanvraag.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Functionerings- & beoordelingsgesprekken"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Functionerings- & beoordelingsgesprekken