Managementconsult.nl
Schandelo 66, 5941 NH Velden
Tel. 077 - 472 9099De meest gestelde vragen over Persoonlijke ontwikkelplannen

Waarom?

Veranderingen in taken en banen zijn aan de orde van de dag.  Het persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) bevat antwoorden en acties om in zulke situaties slagvaardig te handelen.

Hoe ziet een POP eruit?

Vooraf is tussen manager en werknemer vastgesteld welke aspecten een pop bevat en wat voor de betreffende organisatie de meest geŽigende vorm is.

 1. De persoonlijke talenten/competenties en ambities en een beschrijving van de koers van de organisatie.
 2. Het vertalen van ambities en koers in heldere doelen van organisatie en medewerker.
 3. De verbeterpunten.
 4. Het inbouwen van leermomenten voor medewerker en direct leidinggevende.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besloten met de werkafspraken voor manager en medewerker. Zo wordt het wederzijds commitment over de ontwikkelinspanning vertaald in afspraken over investering en faciliteiten.

Wat zijn de effecten van een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan brengt uiteenlopende effecten met zich mee, zoals:

 • organisatieveranderingen worden gemakkelijker gerealiseerd omdat werknemers zich van hun verantwoordelijkheid en inbreng bewust zijn
 • medewerkers beschikken over meer opties om hun loopbaan gestalte te geven
 • manager en medewerker beschikken over een praktische leidraad voor hun handelen
 • het rendement van investeringen in opleiding en (multi-)inzetbaarheid wordt groter
 • de effectiviteit van veranderingen wordt meetbaar en vergelijkbaar

Wat zijn de aandachtspunten voor de direct leidinggevende?

De direct leidinggevende kan bij de bespreking van het persoonlijk ontwikkelingsplan met de medewerker de volgende aandachtspunten betrekken:

 • welke competenties - zoals kennis, vaardigheden en attitude -  of talenten zijn voor de organisatie en het werk in de toekomst van belang?
 • hoe kan de werknemer zich voorbereiden op komende ontwikkelingen?
 • hoe kan in medewerkers worden geÔnvesteerd om de concurrentiepositie te versterken?
 • wat doet de organisatie om ervaringsvariatie onder werknemers op te bouwen?
 • wat zijn signalen van minder functioneren?
 • krijgt u regelmatig feedback op uw stijl van leidinggeven?

Wat is nodig om aan de slag te gaan?

Het is aan te bevelen om in de eigen organisatie een standaard voor een plan te hanteren die voldoende ruimte biedt voor individuele situaties en tegelijkertijd een 'optelsom' van benodigde investeringen en faciliteiten mogelijk maakt. Daarnaast noodzaakt het uitvoeren van individuele plannen tot afstemming met andere instrumenten van sociaal beleid. Denk hierbij aan opleidingsactiviteiten, de stijl van management of aspecten van waarderen, beoordelen of belonen.

Een goede HRM tool is dus aangewezen.

Hoe kan Managementconsult.nl u ondersteunen?

Op aanvraag organiseren we lezingen of workshops rond nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Talentmanagement.

Tijdens eenTalent-workshop kom niet alleen de inhoudelijke kant aan bod, maar wordt ook ingegaan op het invoeren en gebruik in uw organisatie.

We kunnen ook ondersteuning bieden bij het invoeren van POP's in uw organisatie.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Aanvraag: Informatie over persooonlijke ontwikkelplannen POP