Leidinggeven voor projectmanagers

Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

Veel organisaties gaan over naar meer projectmatige uitvoering van hun diensten. Projectmatig werken is de methode waarmee nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld.

Dit stelt steeds hogere eisen aan de organisatie:

 • Kortere doorlooptijd projecten.
 • Kortere ontwikkeltijd nieuwe diensten.
 • Verschillende projecten tegelijkertijd.
 • Complexere organisatie.
 • Meerdere partijen zijn partner in de ontwikkelingen.
 • Meer cultuurverschillen.
 • Overleg moet korter, maar effectiever.

Dit stelt dus ook hogere eisen aan de projectleider:

 • Meer een coachende stijl hanteren voor zelfstandigere teamleden.
 • Flexibeler kunnen omgaan met cultuurverschillen in projectteams en bij klanten.
 • Zelfstandiger ondernemerschap binnen de onderneming.
 • Procesmatiger aanpak van het procesmanagement.

Bewust sturen van de eigen stijl van coachen bij het aansturen van projecten en de effecten daarvan zijn het centrale thema van deze training. Er zijn een aantal hoofdzaken die hierbij aan de orde komen:

 • Procesmanagement: Fasen in projectdefinitie en uitvoering.
 • Adviesvaardigheden: Effectief inspelen op weerstanden bij klanten in het adviesproces.
 • Coachen van projectmedewerkers op resultaten.
 • Samenwerken en effectief communiceren met projectleden en met klanten.
 • Conflicthantering: omgaan met conflicten, voorkomen en oplossen.
 • Overlegsituaties gericht op het effectief oplossen van problemen.
 • Teambuilding in projectteams.
 • Zelfsturing.

Doelgroep

Deze training is speciaal voor mensen die:

 • Al enige ervaring hebben in het uitvoeren van projecten, maar die nu meer de focus willen leggen op het coachen van hun projectmedewerkers en op teambuilding.
 • Leidinggeven aan projectteams van minimaal 3 mensen of meerdere projectteams.
 • Rechtstreeks klantcontact hebben en verantwoordelijk zijn voor de voortgang en uitvoering van het project.
 • MBO+ of HBO-niveau hebben.

Starten met een test

De training start met een nulmeting. Via een test krijgen de deelnemers inzicht in hun performance en competenties als projectmanager.

Op de eerste trainingsdag worden de resultaten geanalyseerd. Dit levert een aantal aandachtpunten en verbeterplannen op die als rode draad door de training zullen lopen.

U start dus met een persoonlijk profiel en wij gaan daar op in tijdens de training. Maatwerk dus.

Modules

De cursus bestaat uit meerdere modules, hierdoor kan de deelnemer in de tussenliggende periode diverse taken uit de training op het werk uitvoeren. De deelnemer werkt met een of meerdere persoonlijke ontwikkelplannen. De resultaten daarvan komen tijdens de volgende trainingsdagen aan de orde.

Aangezien de training uit korte modulen bestaat kan deze naar behoefte worden toegesneden op de wensen van de deelnemers.

Projectmatige opzet

Voorafgaand, tijdens en na de training komen wij regelmatig bij uw organisatie binnen...

 • In de kennismakingsfase maken we nader kennis en voeren we een korte bedrijfsscan uit om de cultuur en problematiek van uw organisatie duidelijk te krijgen t.a.v. projectmanagement.
 • Daarna is er een kennismakingsbijeenkomst met de deelnemers waarin onder andere de test wordt toegelicht en de opzet van de training wordt uitgelegd.
 • Daarna volgt de training opgedeeld in diverse blokken.
 • Een tussentijdse evaluatie met de opdrachtgever richt zich op de resultaten en blijvende aandachtspunten.
 • Een follow-updag met de deelnemers drie maanden na afsluiting van de training sluit het traject af.

Maatwerk

Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 3 deelnemers uit uw organisatie deze training geheel op maat voor u uit te voeren? In een werkvorm speciaal geschikt voor kleine groepen.

Vergelijkbare trainingen

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Leidinggeven voor projectmanagers"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Leidinggeven voor projectmanagers