Nieuwsbrief 17

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

Het volgende thema koment in deze nieuwsbrief aan bod:

  1. Programmamaker Frans Bromet komt met een uniek concept voor budget-bedrijfsfilms
  2. Grensdagen: Ontdek je kwaliteit op de grens van werk en privé
  3. Nieuwe test voor coaches
  4. Training voor interne adviseurs

Programmamaker Frans Bromet

komt met een uniek concept voor budget-bedrijfsfilms

Nieuw genre

Begin jaren ’90 introduceerde Frans Bromet met het programma 'Buren' (VPRO) een nieuw genre op de Nederlandse televisie. In die tijd was het gebruikelijk dat een regisseur bij opnames werd bijgestaan door een cameraman, een geluidsman, een belichter, een producer en een grimeur. Frans Bromet nam voor zijn programma alleen een geluidsman mee. Zelf combineerde hij de functies van cameraman en interviewer. Bromet: 'Mijn doel is dat mensen in mijn programma's het achterste van hun tong laten zien. Dat is niet mogelijk als je met zes man komt aanzetten en de huiskamer ombouwt tot studio. Daarom houden wij de crew zo klein mogelijk en werken we met een minimum aan digitale apparatuur.'

Sinds het succes van het programma 'Buren' heeft het bedrijf Bromet & dochters zich volledig toegelegd op dit reportage-achtige genre. Inmiddels heeft Bromet & dochters meer dan 40 programmaseries voor de Nederlandse omroep geproduceerd binnen dit genre. Dat is meer dan 350 uur aan zendtijd. Binnen het bedrijf zijn ook andere programmakers in dit genre opgeleid. In 1997 kreeg het programma 'Veldpost' (VPRO) de Nipkowschijf uitgereikt voor het beste TV programma van Nederland.

Bedrijfsfilms

Nu, ruim 12 jaar na de eerste uitzending van het programma 'Buren', komt Bromet & dochters met Business formats. Met dit concept introduceert het productiebedrijf het reportage-achtige genre in de wereld van de bedrijfscommunicatie.

Hoe werkt Business formats?

De basis van iedere film is het format: wat is het onderwerp en wat is de verhaallijn. Voor het communicatieconcept Business formats heeft Bromet & dochters verschillende formats uitgewerkt. Deze 'basis-formats' vinden hun oorsprong in films die het productiebedrijf eerder maakten voor bijvoorbeeld Philips, het telefoonbedrijf Ben, de FNV en de reclamebureau's Lowe Lintas en KesselsKramer.

Bromet: 'Niets overtuigd beter dan de waarheid. De kracht van ons genre is dat wij niets in scène zetten, maar juist verslag doen van wat zich in de werkelijkheid voordoet. Mensen zijn vandaag de dag zo vergroeid met het medium film dat ze in één oogopslag zien of iets echt is of in scène is gezet.' Bijkomend voordeel van Business formats is de prijs van een film. Doordat de films worden gedraaid met een kleine crew en met een minimum aan digitale apparatuur zijn de kosten voor films van Business formats zeer interessant.

Meer informatie over business formats:

Bromet & dochters heeft over hun concept een boekje uitgebracht, die op aanvraag wordt opgestuurd door Bromet & dochters.

Grensdagen: Ontdek je kwaliteit op de grens van werk en privé

16 januari 2004

Je combineert een drukke baan met een druk privé-leven. Je bent alsmaar bezig om te voldoen aan hoge eisen en verwachtingen – van anderen en van jezelf. Je wilt prestaties leveren, relaties onderhouden, iets betekenen voor anderen. Je zoekt steeds de balans.

Dat lukt alleen als je authentiek bent. Gebruik je vrije ruimte! Neem deel aan onze 1-daagse inspirerende bijeenkomsten.

Een grensdag vindt om de twee maanden plaats op een vrijdag.
Voor veel mensen de overgangsdag tussen werkweek en weekeind.
Op een mooie locatie neem je afstand van de drukte op je werk. Je neemt ook afstand van je drukke privé-leven.
Je focust op de vrije ruimte er tussenin: jouw persoonlijke grensgebied. Je schept ruimte voor persoonlijke ontdekkingen en geniet onbevangen van je eigen kwaliteiten.

Je ontmoet andere mensen in hún grensgebied. Net als jij staan zij open voor reflectie, voor verkenningen naar persoonlijk functioneren en persoonlijk zijn. Samen met hen bouw je mee aan het programma, waarbij op elke grensdag een ander thema centraal staat.

We werken met afwisselende werkvormen. Deze zijn mede afhankelijk van de inbreng vanuit de groep. Aan het eind sluiten we af met een verkenning: hoe kun je in je leven met de resultaten van de grensdag aan de slag?

Grensdagen in 2004

16 januari: Grenzen
19 maart: Project
14 mei: Authenticiteit
24 september: De zendeling
19 november: Doen!

Begeleiders zijn Peter Mackaay en Harry Hofman. De thema's zijn gebaseerd op hun coachgesprekken die in 2002/2003 verschenen in het HRD-tijdschrift Leren in Ontwikkeling.

Op de eerste grensdag staan 2 vragen centraal:

  • Ken jij je eigen grenzen en hoe bewaak je die?
  • Welke grenzen zou je willen verleggen en hoe doe je dat?

Meer informatie: HPU-producties, www.hpu.presenteert.nl

Nieuwe 360 graden feedbacktest voor coaches

Speciaal voor managers die hun medewerkers (steeds meer) moeten coachen...

U krijgt na het invullen van de test door uzelf en de anderen onmiddellijk de beschikking over een uitgebreide rapportage rond uw competenties en het niveau daarvan.

Als u de ingebouwde professionele benchmark niet haalt worden per competentie automatisch tips gegenereerd die u kunt gebruiken om uw verbeterdoelen te bepalen.

Het voordeel van 360 graden feedback is uiteraard dat de adviseur zich kan spiegelen aan andere feedbackgevers. Meten is weten.

De test is gericht op leidinggevers en managers die medewerkers via coachinggesprekken aansturen. Veel van deze managers gebruiken de test ook om een persoonlijk ontwikkelplan voor zichzelf mee op te starten. Bij onze 'Training Coachen op competenties' gebruiken we de test standaard als startinstrument.

Tip: Kijk ook eens naar het artikel over invoeren van competentiemanagement.

Om een testcode met password aan te vragen: KLIK HIER

In de test worden drie domeinen gemeten:

  • Competenties op het gebied van individuele coaching
  • Competenties op het gebied van teamcoaching
  • Competenties op het gebied van rolverandering

De volgende competenties worden gemeten:

Communiceren
Reageren op en samenwerken met anderen op een prettige, doelgerichte, constructieve, directe en uitnodigende manier.

Luisterenvaardigheden
Laat zien informatie uit een gesprek op te pikken. Vraagt ter zake door en gaat in op reacties. Probeert eerst te begrijpen en pas daarna begrepen te worden.

Doelen stellen
Bepaalt op systematische wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om doelen te bereiken. Is doelgericht en effectief in handelen en weet tijdig bij te sturen om de gestelde resultaten te bereiken.

Overtuigen
Overtuigen is het verkrijgen van instemming voor het uitvoeren van bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is.

Sensitiviteit
Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Motiveren van medewerkers
Motiveert anderen tot actie, ontwikkelt betrokkenheid en spreekt medewerkers aan.

Omgaan met conflicten
Het tijdig kunnen herkennen van onderlinge wrijvingen en weerstanden en hierop professioneel kunnen anticiperen. Problemen tot een acceptabele oplossing kunnen brengen voor betrokkenen.

Smart
SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. In staat zijn om de weg naar het doel volgens deze criteria te definiëren.

Counselen
De medewerker ondersteunen in het oplossen van de eigen persoonlijke problemen via doorvragen, reflecteren en concretiseren van de eigen oplossingen van de medewerker.

Leidinggeven aan een individu
Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. Medewerkers tot betere prestaties brengen door hen genuanceerd en gestructureerd te ondersteunen via initiëren en begeleiden van verbetertrajecten.

Teambuilding
Richting geven aan team of projectgroep. Samenwerkingsverbanden verbeteren met als doel de totale performance van de groep verbeteren.

Leidinggeven
Vraagt anderen mee te denken bij beslissingen aangaande zijn / haar werk. Corrigeert anderen wanneer zij niet goed communiceren of rapporteren. Gaat na of door hem of haar gegeven instructies aan medewerkers en collegae worden nageleefd.

Samenwerken
Het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook als daar geen direct eigen belang bij komt kijken.

Organiseren en plannen
Op een systematische wijze doelen en prioriteiten stellen en daarbij de benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de gestelde doelen te bereiken.

Delegeren
Eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toedelen aan de medewerker.

Flexibiliteit
Kan indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag zo veranderen dat het gestelde doel toch bereikt wordt. Is flexibel in rol- en taakuitvoering. Staat open voor alternatieven. Handhaaft zich goed in nieuwe situaties.

Meer informatie:

Training voor interne adviseurs

Herkent u dit?

Veel interne adviseurs of stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de interne klant wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment veranderingen aan in de opdracht...

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

De training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, de analyse, het uitwerken van adviezen en hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

Wij hebben afgelopen jaar veel vragen gekregen naar de mogelijkheid voor deze open training....

Klik hier voor meer informatie

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.