Nieuwsbrief 20

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Competentie-management invoeren
 2. Groepsdynamisch coachen
 3. Nieuwe JEEMS toepassing speelt in op Wet Verbetering Poortwachter
 4. Training Samenwerken en effectief communiceren

Competentie-management anno 2004

Waar zit de winst? Zelf invoeren of uitbesteden?

Door Herman Marissen, competentiemanagementadviseur.

Veel organisaties zijn anno 2004 bezig met het invoeren van competentiemanagement in hun organisatie en een op de drie organisaties werkt er al mee. Dat is niet verwonderlijk omdat competentiemanagement de managers van de organisatie een hoop werk uit handen kan nemen.

In dit artikel wil ik kort ingaan op een paar valkuilen die organisaties tegenkomen bij het invoeren van competentiemanagement. Daarvoor wil ik eerst met u kijken waar we het over hebben en daarna de weg schetsen die veel organisaties afleggen om dit te bereiken.

Lees verder...

Downloaden als pdf. (5 pagina's)

Groepsdynamisch coachen

Door Alex Engel

Groepsdynamisch coachen, meestal 'Coaching Circles' genoemd, is een vrij nieuwe vorm van persoons- en teamontwikkeling waarin de sterke punten van coaching (groei van binnenuit) en de kracht van de groepsdynamica uit trainingen (en teamcoaching) met elkaar worden gecombineerd.

In het groepsdynamisch coachen legt iedere deelnemer om de beurt een individueel en actueel vraagstuk uit de dagelijkse praktijk aan de groep voor, waarop hij of zij door de anderen (en de facilitator-coach) wordt gecoacht, waarover vragen worden gesteld, ervaringen uitgewisseld en suggesties gedaan.

Aan het eind van de individuele sessie deelt de deelnemer met de groep wat hij of zij voor inzicht heeft gekregen en wat de deelnemer hiermee concreet gaan doen.

De populariteit van deze vorm van coaching neemt toe omdat het niet alleen een efficiënte, maar vooral een plezierige manier van leren is, die in vergelijking met 1-op-1 coaching qua investering ook aantrekkelijk is.

Normaliter kan een coach per dagdeel met één of twee coachees een sessie houden. Bij groepsdynamisch coachen faciliteert de coach een dagdeel lang een groep van vier tot acht mensen. Daarbij leren de deelnemers op drie manieren van elkaar.

 1. Zij leren door gecoacht te worden op hun individuele vraagstuk
 2. Zij leren van het coachen van de andere deelnemers
 3. Zij leren van het aanschouwen van de interactie tussen andere deelnemers

Download als pdf (2 pagina's)

Nieuwe JEEMS toepassing speelt in op Wet Verbetering Poortwachter

JEEMS bv en SV-Land Support bv sluiten overeenkomst

Amsterdam, 1 april 2004 - JEEMS bv lanceert JEEMS; een nieuwe HRM-oplossing voor de verzuim registratie van werknemers. Deze internet toepassing bevat registratie mogelijkheden met benodigde verzuim formulieren en een volledige planner met proces signalering. Door gebruik te maken van JEEMS® kunnen organisaties de kosten terugbrengen en het aantal fouten dat gepaard gaat met handmatige gegevensinvoer beperken.

'Op zoek naar een Poortwachterproof internet applicatie om onze klanten, met name afdelingen P & O, te ondersteunen kwamen we JEEMS tegen. SV-Land Support heeft JEEMS met positief resultaat op juridische kaders en gebruikersvriendelijkheid onderzocht,' aldus Rob van Dijk, adviseur Sociale Zekerheid van SV-Land.

SV-Land gaat JEEMS intern gebruiken. Bovendien zullen de adviseurs voor Sociale Zekerheid ook hun klanten stimuleren gebruik te maken van de toepassing.

De internet toepassing biedt de mogelijkheid voor automatische gegevensinvoer. Alle processen die betrekking hebben op verzuimregistratie worden volgens de normen van de Wet Verbetering Poortwachter beheerd. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor registratie van ziekteverzuim volledig bij werkgevers en werknemers neergelegd.

Binnen JEEMS wordt voorzien in een bewaking van de procedure, van de ziekmelding tot en met de uitspraak naar aanleiding van een WAO-aanvraag. De toepassing leidt u door alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter, ondersteund door helpschermen en toelichtingen. Door middel van statusoverzichten kan men direct zien in welke fase van de procedure een zieke werknemer zich bevindt en welke volgende actie vereist is.

'De samenwerking tussen de medewerkers van JEEMS en de adviseurs Sociale Zekerheid van SV-Land Support verliep soepel. Dit heeft geresulteerd in een uitstekend en toegankelijk Poortwachter volgmodel hetgeen de communicatie met arbodiensten en UWV efficiënter maakt,' stelt Van Dijk.

De kosten voor de toepassing inclusief registratie en signalering, alle formulieren en helpdesk zijn opgenomen in een abonnement. De abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal medewerkers per aangesloten bedrijf.

Over JEEMS BV:

JEEMS is een zelfstandige software leverancier, specialisatie ligt op het gebied van de verzuimregistratie zoals Wet Verbetering Poortwachter, Amber, Pemba en WAZO. Alle projecten worden uitgevoerd met behulp van het Eclipse ontwikkelplatform.

Over SV-Land Support BV:

SV-Land is specialist in de uitvoering van de Sociale Verzekeringen.

Enerzijds richt SV-Land zich op de uitvoerders in de publieke sector van de Sociale Verzekeringen zoals UWV, CWI, Gemeentelijke Sociale Diensten en de Sociale Verzekeringsbank. Anderzijds richt SV-Land support BV zich op de private markt zoals verzekeraars, bedrijven, arbodiensten en reïntegratiebedrijven.

Het doel is afstemming te bereiken binnen het gehele gebied van de Sociale Zekerheid.

SV-Land BV is opgericht in 2001.

Wilt u meer weten over deze software? Neem dan even contact op met managementconsult telefonisch via 077 - 472 9099 of via deze website.

Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

Denk hierbij aan mensen die:

 • toezicht moeten houden op bv externe firma’s
 • een adviserende rol hebben in hun werk
 • die veel interne en externe kontakten moeten onderhouden in hun functie
 • die leidinggeven aan projecten
 • die veel in gesprekken zitten om zaken af te stemmen en te regelen

De deelnemers starten met een analyse van hun 360° feedbackrapport.

 • U krijgt zicht op uw competenties en het beeld dat anderen van u hebben. Ook wordt hierbij onderzocht in hoeverre deze van elkaar verschillen.
 • Uw sterke competenties en uw zwakke competenties worden geanalyseerd.

Daarna worden individuele doelen bepaald die in de training bereikt gaan worden. Uw groepsleden werken in een soortgelijke setting aan hun eigen doelen.

In overleg met de trainer en de (sub)groep wordt een trainingstraject uitgezet. Onderweg wordt dit nog bijgesteld.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Voorafgaand aan de cursus vindt een 360 graden feedback-ronde plaats m.b.t. ieders competenties op het gebied van communicatie en samenwerking.

De resultaten van deze feedback wordt verwerkt in een persoonlijk rapport dat de deelnemers aan het begin van de cursus ontvangen. Dit rapport dient als basis voor het vaststellen van leer- en aandachtspunten voor de deelnemers.

Via keuzemodules worden allerlei thema's behandeld. Deelnemers gaan via korte praktische oefeningen de theoretische modellen vertalen naar hun eigen werkpraktijk en oefenen met situaties waarin ze hun competenties kunnen ontwikkelen.

De training begint met een blok van twee dagen. Na 4 weken volgt weer een blok van 2 dagen. In deze tussentijd voert u werktaken op uw werkplek in het kader van uw verbeteringsplan uit.

Twee maanden na het tweede blok komt de groep tijdens een follow-updag weer bij elkaar om de resultaten verder te verwerken.

Klik hier voor meer informatie.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.