Nieuwsbrief 21

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. An Intro to Online Training Games
 2. Workshop: Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement
 3. Vernieuwd: Training Samenwerken en effectief communiceren

An Intro to Online Training Games

Item:

Strategie & Management

Auteur(s):

James Kirk & Robert Belovics

Volgens de schrijvers van dit artikel zal er in de (bedrijfs)trainingen van de toekomst veel meer dan nu gebruik worden gemaakt van 'online games'. Als reden voor deze ontwikkeling geven zij de verandering van leerstijl van de huidige generatie. Deze 'Games Generation' die is opgegroeid met MTV, computers, internet en video games heeft een sterke behoefte aan interactieve online leermiddelen en werkvormen. Online games zijn uitermate geschikt om in deze behoefte te voorzien. Bovendien versterkt het gebruik van online games volgens de schrijvers het leerproces doordat onmiddellijke feedback gegeven kan worden. Ook kunnen deze spellen wellicht gedeeltelijk de rollen van coach of mentor overnemen.

Om de trainers van de toekomst enigszins op weg te helpen met online games staan er in het artikel een groot aantal links naar websites met simpele (powerpoint-)games die wel mogelijk in trainingen bruikbaar kunnen zijn. Ook verwijzen Kirk & Belovics de lezer naar sites met informatie of software voor het maken van online games.

Bron: http://www.learningcircuits.org/2004/apr2004/kirk.htm

Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement

Doel

Inzicht en kennis rond het implementatietraject van competentiemanagement in organisaties opdoen. U formuleert uw doelen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement. U maakt plannen voor het invoeringstraject naar aanleiding van een organisatiediagnose.

Aan het einde van de dag heeft u zicht op uw eigen traject en zicht op de te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Lees ook ons artikel over het invoeren van competentiemanagement.

Voor wie?

HRM-managers, P&O-adviseurs, directies, integraal-lijnmanagers, bestuursleden, OR-leden, staffunctionarissen of adviseurs die zich bezighouden met vraagstukken over organisatieontwikkeling.

Hoofditems workshop

 • Wat is competentiemanagement?
 • Waarom competentiemanagement?
 • Implementeren van competentiemanagement.
 • Fasen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement.
 • De strategie vertalen naar de uitvoering: Stappenplan voor het organiseren van de verandering.
 • Aandachtpunten in iedere fase.
 • Uw organisatie analyseren: Stands van zaken, bereidheid, bestuursstandpunt, managementstandpunt.
 • Een diagnose stellen en een strategie ontwikkelen.
 • Draagvlak creëren, medestanders zoeken, omgaan met weerstanden, voorlichtingscampagne.
 • Afsluiter: Demonstratie van software voor 360° feedback testen.

Klik hier voor meer informatie.

Vernieuwd: Training Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Klik hier voor meer informatie.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.