Nieuwsbrief 22

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Een integraal leermodel voor duurzame competentieontwikkeling
 2. Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)
 3. Eventplanner: Platform voor evenementenbranche
 4. Workshop: Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement
 5. Vernieuwd: Training Samenwerken en effectief communiceren

Een integraal leermodel voor duurzame competentieontwikkeling

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad
Quality Management Consulting Rotterdam

Veel organisaties pakken functioneringsbeoordeling en competentieontwikkeling verkeert aan; er is vaak geen relatie met de organisatiestrategie, bovendien is er veelal geen link met de persoonlijke ambitie van individuele medewerkers. Dit stimuleert het leren niet. Dit leren is nodig om het gedrag van mensen te beïnvloeden zodat men beter gaat functioneren. In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor het anders en beter opzetten van functioneringsbeoordeling en competentie-ontwikkeling binnen organisaties, waardoor meer plezier, passie, enthousiasme en commitment kan worden gecreëerd. Dit artikel is gebaseerd op het nieuwste boek van de auteur, getiteld 'Total Performance Scorecard; een speurtocht naar zelfkennis en competentieontwikkeling van lerende organisaties' (Scriptum Management, 2002).

Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)

Tijdens een POP-gesprek heeft u, als coach, de taak om samen met uw medewerker tot afspraken te komen over persoonlijke ontwikkelplannen.

U ondersteunt uw medewerker deze inzichtelijk te maken en legt ze samen vast in een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

De optimale vorm en procedure voor een POP-gesprek ligt niet altijd voor de hand.

 • Hoe voert u een POP-gesprek?
 • Hoe maakt u goede en motiverende afspraken?
 • Hoe zorgt u voor een goed gedoseerd plan?
 • Hoe leert deze medewerker optimaal?
 • Hoe checkt u of het plan aansluit op de competenties van de medewerker?
 • Hoe zorgt u ervoor dat het plan ook werkelijk grensverleggend is?

In deze workshop leert u op een praktische en efficiënte manier hoe u een goed POP-gesprek voert en hoe u tot een effectief POP voor uw medewerkers komt.

Klik hier voor meer informatie.

Eventplanner: Platform voor evenementenbranche

Eventplanner is sinds 2002 het toonaangevend platform voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het platform vertegenwoordigt meer dan 16.000 actieve professionals en opdrachtgevers en is een informatiebron voor iedere organisator. Eventplanner is ´eacute;n van de belangrijkste en meest geconsulteerde communicatie kanalen voor de branche.

Centraal in de portaalsite staat de eventplanner B2B bedrijvengids. Snelheid en efficiëntie zijn de keywords. Via de bedrijvengids vindt u alle belangrijke toeleveranciers voor de organisatie van evenementen, congressen, seminaries,... De database is eenvoudig consulteerbaar via de intelligente on line interface. Eventplanner optimaliseert tijdrovende bedrijfsprocessen zoals het aanvragen van offertes en algemene informatie.

Een team gespecialiseerde medewerkers staat continu klaar met persoonlijk advies bij de organisatie van uw evenement. Deze gratis e-advies dienst is uniek binnen de evenementenbranche. Verder helpt eventplanner u bij het zoeken en selecteren van leveranciers.

Eventplanner is uitgever van het eventplanner e-magazine. Het digitale vakblad telt een oplage van 16.000 exemplaren en wordt vrij verspreid naar opdrachtgevers van bedrijfsevenementen. Het is een inspiratiebron en informeert de lezer over de nieuwste ontwikkelingen binnen de evenementenbranche. Abonneren op het e-magazine kan door uw e-mail adres achter te laten op de site. Dagelijks brengt het Eventplanner PRESS centre het laatste nieuws uit de sector. De redactie ambieert gereserveerde en genuanceerde journalistiek.

Eventplanner verstrekt een uniek kwaliteitslabel aan bedrijven die voldoen aan een strenge normering voor kwaliteitsprocedures. Het Q-label is een garantie voor service.

Voor aanbieders uit de evenementenbranche is eventplanner een innovatief marketing instrument. De uitgebreide advertentiemogelijkheden leggen een sterke nadruk op 'return on investment' [ROI]. De modulaire campagne structuur laat bedrijven toe de ideale mix te vinden tussen budget en profilering. www.event-planner.nl – www.eventplanner.be

Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement

Doel

Inzicht en kennis rond het implementatietraject van competentiemanagement in organisaties opdoen. U formuleert uw doelen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement. U maakt plannen voor het invoeringstraject naar aanleiding van een organisatiediagnose.

Aan het einde van de dag heeft u zicht op uw eigen traject en zicht op de te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Lees ook ons artikel over het invoeren van competentiemanagement.

Voor wie?

HRM-managers, P&O-adviseurs, directies, integraal-lijnmanagers, bestuursleden, OR-leden, staffunctionarissen of adviseurs die zich bezighouden met vraagstukken over organisatieontwikkeling.

Hoofditems workshop

 • Wat is competentiemanagement?
 • Waarom competentiemanagement?
 • Implementeren van competentiemanagement.
 • Fasen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement.
 • De strategie vertalen naar de uitvoering: Stappenplan voor het organiseren van de verandering.
 • Aandachtpunten in iedere fase.
 • Uw organisatie analyseren: Stands van zaken, bereidheid, bestuursstandpunt, managementstandpunt.
 • Een diagnose stellen en een strategie ontwikkelen.
 • Draagvlak creëren, medestanders zoeken, omgaan met weerstanden, voorlichtingscampagne.
 • Afsluiter: Demonstratie van software voor 360° feedback testen.

Klik hier voor meer informatie.

Vernieuwd: Training Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Klik hier voor meer informatie.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.