Nieuwsbrief 25

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

Special: E-learning

  1. Learn2 E-learn Strategische inzet van e-learning
  2. Innovatieve leervormen als strategisch instrument...haalbaar, als de medewerker effectief wil en kan leren
  3. Een 'geruisloze' implementatie met behulp van e-learning
  4. Waardenspel

Learn2 E-learn

Strategische inzet van e-learning

E-learning moet; Discussies via Internet, videoconferencing, chatten, managementgames, computerbased cursussen, online testen en nog veel meer is mogelijk. Welke inzet geeft strategisch voordeel voor de organisatie? Een juiste inzet van e-learning kan tot grote kostenbesparing en kwaliteitsverbetering leiden.

Na E-commerce, E-business, E-procurement nog een “E”-erbij; E-learning. Meer en meer wordt E-learning ingezet bij overheid en bedrijfsleven. Opleidingsinstituten veranderen het curriculum en werknemers krijgen E-learning op de desktop. Veelal blijkt E-learning echter niet te voldoen aan de verwachting van het management, of nog sterker: 'de verwachtingen zijn onduidelijk en divers binnen het gehele management.'

E-learning, wat is het?

Deze vraag gesteld aan tien verschillende mensen zal evenveel verschillende antwoorden opleveren.

Twee definities van E-learning zijn:
'het maken van verbindingen tussen personen en leermiddelen met behulp van communicatietechnologie t.b.v. onderwijs' – Collis 1999
'gebruikmaken van de informatie- en communicatietechnologie, waaronder internet, voor leren en lesgeven' - Europese Unie 2001.

Met deze definities is het duidelijk dat E-learning een breed terrein beslaat en dat er bij iedereen een ander beeld verschijnt.

Interactieve training of klassikaal

E-learning kan worden ingezet ter ondersteuning en kwaliteitsverbetering van klassikaal onderwijs of op een wijze waarbij een interactie met de computer optreedt zodat de computer de plaats van de docent inneemt. Deze zwart/wit verdeling is handig ter verduidelijking van de inzet van E-learning, maar wordt vaak in mengvorm aangeboden.

Bron: Marc siebers is managing director van Xaurum.

Innovatieve leervormen als strategisch instrument...

Strategieën en tactieken om oppak en adoptie van E-learning te optimaliseren.

Prioriteiten zijn momenteel aan het verschuiven; van het 'bouwen aan toekomstig succes' naar het zoeken van onmiddellijke opbrengsten. Het gaat erom snel nieuwe producten te produceren en deze eerder dan de concurrent op de markt te brengen. Om slagvaardigheid te garanderen, is het optimaliseren van kennis en vaardigheden van menselijk kapitaal essentieel. Het koppelen van investeringen in trainingen en opleidingen aan strategische prioriteiten en het garanderen van de benodigde funding voor deze opleidingen in deze lastige economische situatie is daarbij inherent. De leeroplossing is een middel – en niet het uiteindelijke doel – om succes te behalen.

Training en opleiding door middel van E-learning kan een effectieve leervorm zijn. Door E-learning te koppelen aan het HR beleid, het corporate brand, andere leerprogramma’s en persoonlijke ontwikkelingsplannen wordt het gebruik ervan gestimuleerd. Het blijkt echter dat de uitval onder gebruikers van e-Learning-cursussen behoorlijk hoog is. Een onderzoek van Andy Sadler uit 1999 suggereerde uitvalcijfers van 85%, ongeveer net zo hoog als de cijfers van Forrester Research (80%).

Voorts toont onderzoek van Masie Center aan dat 62% van de e-Learning gebruikers de voorkeur geeft aan andere leermethoden en een 'Campaign for Learning' rapport (UK) meldde dat 12% van de e-Learning content 'slecht' zou zijn.

Om een succesvolle introductie van een e-Learningprogramma te realiseren, is het dan ook belangrijk om eerst stil te staan bij de criteria voor effectiviteit van een leerprogramma. Het verzekeren van kwaliteit is niet moeilijk, mits de volgende essentiële elementen en karakteristieken kritisch worden bestudeerd.

Bron: Patrick Rood, Marketing Manager Benelux, Scandinavia & Finland NETg - part of the Thomson Corporation

Een 'geruisloze' implementatie met behulp van e-learning

Waarschijnlijk herkent u dit wel. Uw organisatie heeft een nieuwe applicatie aangeschaft en al uw medewerkers moeten (in korte tijd) worden opgeleid om zo snel mogelijk effectief en efficiënt gebruik te kunnen maken van deze applicatie. U wilt echter het normale werkproces zo min mogelijk belasten. Hoe kunt u dit realiseren?

Voor dit dilemma stond ook het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) toen zij besloten om een nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en een Elektronisch Patiëntendossier in te voeren. Daarnaast waren binnen het ziekenhuis de werkprocessen opnieuw vormgegeven en waren er aansluitende werkinstructies ontwikkeld. Het MCA stond dus voor de taak om circa 2700 medewerkers te leren werken met de nieuwe applicaties, volgens vernieuwde werkprocessen. En dit in een bedrijfscultuur van 24/7.

Oorspronkelijk had het MCA klassikale opleidingen uitgewerkt in het opleidingsplan, maar in de praktijk bleek deze opleidingsvariant echter logistiek en kostentechnisch nauwelijks realiseerbaar. Daarom liet het MCA een vergelijking maken tussen een klassikale opleiding en een opleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van tijd- en plaatsonafhankelijke zelfstudie.

Verschillende leerscenario's

Er zijn vervolgens drie scenario's doorgerekend. Het eerste scenario ging uit van volledige zelfstudie middels e-learning. Het uitgangspunt voor het tweede scenario was een combinatie van zelfstudie en klassikaal leren en het derde scenario betrof een volledig klassikale opleiding.

De scenario's zijn onderling vergeleken op leereffect, ontwikkelingskosten en trainingskosten.

Hieruit bleek dat het leereffect het grootst is bij de scenario's waarbij (deels) E-learning wordt toegepast. Doordat E-learning tijd- en plaatsonafhankelijk wordt aangeboden en rol/functie afhankelijk is ingericht, is het leereffect in minder trainingstijd groter dan in de traditionele klassikale training. De initiële aanschaf en maatwerkkosten voor E-learning leercontent bleken circa 30% duurder dan voor een klassikale opleiding. Deze meerkosten bleken snel terugverdiend doordat de lessen compacter en op de persoon toegesneden zijn samengesteld. Het kostte MCA >50% minder tijd, minder organisatorische uitdagingen en een grote besparing op productieve uren. Een belangrijk voordeel van E-learning wordt nu duidelijk, het leermateriaal wordt ook ingezet bij het trainen van nieuwe medewerkers en naslagwerk. Zowel gedurende de dag van 24 uur als de verdeling over de week laten een interessante ontwikkeling zien. Het effectieve leermoment laat een veel grotere spanwijdte zien. Zie onderstaande statistieken.

Bron: The Competence Group (TCG)

Waardenspel

Trainer/coach Hein Siebers heeft een nieuw instrument ontwikkeld om persoonlijke kernwaarden te onderzoeken: Het Waardenspel. Een eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel dat in korte tijd enorm veel inzicht geeft en wezenlijke zaken op een veilige en speelse manier bespreekbaar maakt.

Veel mensen zijn de weg kwijt. Hollen van alles achterna en laten zich leiden door anderen. Weten niet meer wie ze zelf zijn, en wat ze werkelijk belangrijk vinden in hun leven. Dat leidt vaak tot conflicten met zichzelf en de omgeving. Het Waardenspel helpt hen om de juiste richting te geven aan hun eigen leven. Het biedt houvast bij het maken van talloze keuzes, elke dag opnieuw, op alle niveaus.

Het Waardenspel omvat een handzaam doosje met 154 kaarten. Op elke kaart staat een waarde afgedrukt, bijvoorbeeld macht, vrijheid, gezondheid, vriendschap, rechtvaardigheid, creativiteit of rust. Het spel is universeel van opzet. Het is op meerdere manieren te spelen, zowel individueel als met een groep.

Meer informatie op: www.waardenspel.nl

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.