Nieuwsbrief 26

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

Special issues: Competenties

 1. Nieuwe competentietesten voor managers ziekenhuizen
 2. Nieuwe competentietest voor topmanagers in de industrie
 3. NFGV en UNITED CAPACITY zetten 'NUEVENNIET'-TOOLKIT in tegen stress op de werkplek
 4. Geïntegreerde communicatie op het gebied van beurzen en evenementen

Nieuwe competentietesten voor managers ziekenhuizen

Managementconsult.nl gaat door met het ontwikkelen van testen voor de zorg en voor ziekenhuizen. Onlangs zijn er weer twee nieuwe testen voor middelgrote tot grote ziekenhuizen bijgekomen voor topfuncties in ziekenhuizen.

Het gaat om twee testen:

 1. Test voor Bestuurder Ziekenhuis
 2. Test voor Productmanager Ziekenhuis

De testen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met ziekenhuizen. Grondslag voor de testen zijn functieprofielen zoals deze in ziekenhuizen gehanteerd worden. De testen zijn in een aantal ziekenhuizen doorgevoerd en zeer valide gebleken.

In de testen worden relevante competenties gemeten op het (hoge) niveau van de beide functies.

De centrale testpersoon krijgt zelf de gelegenheid om respondenten te selecteren. Nadat iedereen de vragenlijst heeft ingevuld komt het rapport onmiddellijk beschikbaar.

Een procedure met een opvolgend analysegesprek

Zodra het rapport er is volgt een analysegesprek met de centrale testpersoon.

Wij printen uw rapport in tweevoud. Van het eerste exemplaar maakt onze consultant een rapportanalyse ter voorbereiding van het gesprek met u.

Zo komen we goed voorbereid het gesprek in en kunnen de deelnemer optimaal coachen en ondersteunen in een snelle en grondige analyse van het rapport. De deelnemer eindigt met een aantal concrete verbeterdoelen en aandachtspunten aan het einde van dit gesprek.

We hebben veel ervaring met deze analysegesprekken en we verzekeren u dat dit gesprek voor u een beduidende meerwaarde op zal leveren bij de analyse van het rapport, het trekken van conclusies en het aanzetten van verbeterplannen. Aangezien deze testen op een behoorlijk niveau zijn en de conclusies soms verstrekkende gevolgen voor u en uw organisatie hebben is een professionele ondersteuning in deze fase een echte aanrader.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe competentietest voor topmanagers uit de industrie

Ook voor de industrie heeft Managementconsult.nl een dedicated 360° test ontwikkeld. Managementconsult.nl heeft onderzoek gedaan naar de competenties die managers en adviseurs op dit niveau inzetten en nodig hebben. Met een klein team top-managers en -adviseurs is daarna de grondslag gelegd voor deze nieuwe test.

Ontwikkelt u als manager nieuwe afdelingen, allianties, samenwerkingsverbanden, business?
Bent u actief als strategisch adviseur en doet u aanzetten tot vernieuwing in uw organisatie?

Dan is deze test er voor u!

Ook hierbij hanteren we de procedure van een aansluitend analysegesprek onder leiding van een ervaren business-coach.

Klik hier voor meer informatie.

NUEVENNIET-toolkit tegen stress op de werkplek

Op 16 maart presenteren het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) en werving- en selectiebureau United Capacity de 'NuEvenNiet'-toolkit. Deze toolkit biedt werkgevers instrumenten waarmee zij stress bij hun werknemers kunnen voorkomen en bestrijden.

De toolkit bevat een verzameling geteste en succesvol gebleken producten en instrumenten van diverse maatschappelijke organisaties. Met deze materialen kunnen managers op concrete (en soms luchtige) wijze het onderwerp stress op de werkplek aanpakken.

De toolkit bevat onder andere een rekenmodule waarmee werkgevers de kosten van verzuim in kaart kunnen brengen, een poortwachterschijf en een leidraad over de effectieve aanpak van verzuim. Daarnaast bevat de toolkit een spanningsklachtenkaart, stress-zelftest, brochures over stress, een agenda, postcards en posters die werkgevers voor hun werknemers kunnen bestellen.

Communicatie op het gebied van beurzen en evenementen

Nieuwe website met unieke formule gelanceerd!

Haarlem, 14 februari 2005, Achter de schermen is er lang aan gewerkt, maar nu is www.live-communications.com een feit! Deze nieuwe website vormt een omvangrijk platform voor iedereen die met live-communicatietrajecten (beurzen en/of evenementen), marketing en sales te maken hebben.

Live-Communications gaat uit van de kracht en doeltreffendheid van geïntegreerde communicatie op het gebied van beurzen en evenementen. Hierbij speelt off- en online communicatie een belangrijke rol.

De website is een praktisch hulpmiddel en biedt uiteenlopende diensten en continue up-to-date informatie. Zo treft de bezoeker de unieke beurs-, evenement- en communicatie questionnaires aan. De statistische uitkomsten van de questionnaires worden ondersteund door middel van tips, adviezen en checklisten.

Live-Communications biedt een gratis en zeer toegankelijk netwerk van informatie en diensten, te weten:

 • Dagelijks branche gerelateerde nieuwsberichten
 • Questionnaires en statistieken
 • Tips, adviezen en checklisten
 • Branche gerelateerde leveranciers
 • Evenementen- en beurzenkalenders
 • Interviews en columns
 • Literatuur
 • Vacatures en movers
 • Lifestyle
 • Weersberichten

Kijk op www.live-communications.com en oordeel zelf!

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.