Nieuwsbrief 28

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. De trainer komt langs...
 2. Het Talenten Motivatie Assessment

De trainer komt langs...

Maatwerk moet. In de afgelopen jaren merken de trainingsbureaus steeds meer dat aansluiten op de problematiek van de deelnemers voor trainers een absolute voorwaarde is om kwaliteit te leveren.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen redenen en doelen om aan een trainingstraject te beginnen. Meestal zijn die voldoende duidelijk om tot een eerste selectie te komen van het soort training dat gevolgd gaat worden.

Door de bank genomen wordt er dan gezocht op Internet naar een aansluitende training of wordt contact gezocht met een bekend trainingsbureau. Deelnemers komen in grote groepen terecht en pikken dan mee wat er van hun gading is. Vaak sluit een deel niet aan, maar dat wordt dan voor lief genomen. Het is immers moeilijk om precies dat te vinden wat aansluit op de vragen van de deelnemers.

In de afgelopen jaren zijn we bij Managementconsult.nl intensief bezig geweest om de slag te maken naar geïndividualiseerde trainingen. Dit resulteert steeds vaker in trajecten die in kleine groepen voor een groot deel individueel doorlopen worden. We werken steeds vaker met een mix tussen individueel trainen en coachen. Meer op de eigen werkplek en voor de deelnemer dus minder off-time van de werkplek.

In grote lijnen komt dit nieuwe concept op het volgende neer:

 1. De trainer komt langs op de werkplek en maakt kennis met de deelnemer en zijn/haar directe leidinggevende om tot een doelgerichte definitie te komen van het opleidingstraject.
  Verder wordt er bekeken welke werktrajecten of -projecten in aanmerking kunnen komen om te koppelen aan het trainingstraject.
 2. De deelnemer sluit samen met de trainer en zijn/haar leidinggevende een POP-contract dat aan een eigen werkproject gekoppeld wordt.
 3. De deelnemers houden tijdens de duur van de training een portfolio bij van hun voortgang van het trainingstraject en de toepassing van het geleerde op de werkplek.
 4. Deelnemers starten met een 360 competentietest waarin alle te trainen competenties onderzocht worden.
 5. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten in een kleine groep (3 tot 5 deelnemers) wordt de basis getraind.
  Gezamenlijk wordt ook de individuele testuitslagen geanalyseerd en vertalen de deelnemers hun trainingsdoelen om naar POP's (Persoonlijke Opleidings Plannen).
  Vaak wordt een acteur ingezet om gesprekstechnieken te oefenen.
  Afhankelijk van het soort training wordt 2 of 3 keer een dag bijeengekomen.
 6. De trainer komt 2 tot 5 keer langs op de werkplek voor individuele coachinggesprekken rond de voortgang van het POP. Zo'n coach- en leergesprek duurt 3 a 4 uur.
 7. Ook telefonische consulten en e-mail rapportages worden gehanteerd.
 8. Deelnemers gaan bij elkaar op bedrijfsbezoek, wisselen ervaringen uit en presenteren hun POP voortgang.
 9. Afgesloten wordt op de eigen werkplek, met eigen baas en trainer aan de hand van het portfolio en het POP.

Deze methode levert een aantal voordelen op:

 • Een 360° competentietest levert veel feedback op en geeft een prima aanzet voor POP's.
 • De deelnemer is minder van de werkplek weg dan bij vergelijkbare trainingen.
 • Deelnemers komen alleen bij elkaar als dat werkelijk zinvol is. De rest van de training doorloopt u met een persoonlijke coach/trainer. U bent 50% minder van het werk weg en bespaart ook een hoop reistijd.
 • Coaching vindt plaats op de werkplek. De coach kan zich zo beter inleven en daarmee beter aansluiten op u en uw situatie.
 • POP's zijn beter gekoppeld aan het dagelijkse werk en hebben daar meer invloed op.
 • Uw manager wordt meer betrokken.
 • Deelnemers gaan bij elkaar op de werkplek op bezoek. Dit is inspirerend en leerzaam.
 • Trainingen kunnen beter ingepland worden. Data's worden in overleg gepland en zijn beter in te passen in uw agenda.
 • Inhouse trainingen zijn nu ook voor zeer kleine groepen mogelijk.

In principe kunnen al onze trainingen volgens deze nieuwe methode bij ons gevolgd worden.

Het Talenten Motivatie Assessment

Het Talenten Motivatie Assessment is een wetenschappelijke assessment methodiek waarbij door middel van een interactieve methode de sterke en minder sterke talenten, persoonlijkheid, competenties en intellectuele vaardigheden van een kandidaat objectief worden vastgesteld. Hierdoor wordt op betrouwbare wijze een voorspelling gedaan over het toekomstig functioneren in een functie of organisatie. Er wordt een 'blauwdruk' van de persoonlijkheid gemaakt. U ontvangt dus een rapportage en overzicht van een het daadwerkelijke profiel van de kandidaat in zijn of haar 'normale' doen.

Het Talenten Motivatie Assessment is een zogenaamde 'blended' assessment methode omdat een deel via Internet gebeurt.

Het rapport wordt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) met de kandidaat zelf besproken.

De bevindingen van de de test worden in een helder rapport neergelegd.

 • Het assessment neemt 2 uur in beslag.
 • Het assessment vervangt subjectieve en kostbare assessment centers.
 • Het assessment is wetenschappelijk onderbouwd met degelijke normgroepen.
 • Het assessment bestaat uit 4 cognitieve capaciteiten testen en een persoonlijkheids en talenten onderzoek.
 • Direct na het assessment ontvangt u (en of de kandidaat) de rapportage (PDF).
 • Tevens ontvangt u een telefonisch consult over het rapport.
 • Bij uw eerste kandidaat kunt u zelf 1 gratis Talenten Motivatie Assessment doen om te zien hoe herkenbaar het beeld is.

Voordelen Talenten Motivatie Assessment

 • Kortere tijdsinvestering kandidaat omdat de schriftelijke test via internet plaats vindt.
 • Objectief assessment omdat door interactieve methode naar voorkeuren wordt gevraagd.
 • Verschillende opeenvolgende testen meten betrouwbaarheid kandidaat.
 • Echte wetenschappelijke onderbouwing.
 • Kosten efficiënt (299 euro) voor een totaal assessment.

Bij uw eerste kandidaat kunt u zelf 1 gratis Talenten Motivatie Assessment doen om te zien hoe herkenbaar het beeld is.

Interesse?

Bel voor een demo of proef TMA naar 077 - 472 0900 of neem contact op via onze website.

Tekst

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.