Nieuwsbrief 30

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

 1. Uw eigen Internet assessment center
 2. Onze actuele trainingen
 3. Datum volgende training 'Adviesvaardigheden voor de interne adviseur'

Uw eigen Internet assessment center


Een Internet selectie-instrument. De doorlooptijd is vaak binnen enkele dagen. Omdat het systeem web based is hoeft u geen software te installeren of hardware aan te schaffen.

Ondersteuning in Werving en Selectie voor uw organisatie

Het Talenten Motivatie Assessment (TMA)

'Schat ik de kwaliteiten van deze persoon wel juist in?' En hoe weet u zeker dat een kandidaat de beste is? Welke garantie heeft u dat uw personeel ook in de toekomst optimaal functioneert?

En hoe zorgt u voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van uw menselijk kapitaal?

Voor dergelijke belangrijke beslissingen kunt u vertrouwen op het Talenten Motivatie Assessment (TMA) en de Intelligentietesten van Managementconsult.nl.

Dit is momenteel één van de meest betrouwbare instrumenten. Het onderzoek wordt online afgenomen. Dat geeft snel zekerheid en bespaart op uw kosten.

Het TMA wordt al vele jaren succesvol toegepast.

Managementconsult.nl levert u alle ondersteuning om een assessment door te voeren in uw organisatie en geeft een persoonlijke of telefonische terugkoppeling.

Uitgangspunten TMA:

 1. Er bestaat NIET één bepaald persoonstype, maar de persoonlijkheid is opgebouwd uit een veelvoud van subtrekken of persoonstrekken welke elkaar kunnen aanvullen, versterken of verzwakken.
 2. Aan de basis van (zichtbaar) gedrag liggen denk- en onbewuste processen welke het gedrag beïnvloeden.
 3. Niet alle karakterkenmerken zijn te ontwikkelen: dominantie, sensitiviteit en drang tot winnen bijvoorbeeld liggen diep in de persoonlijkheid verscholen maar hebben veel invloed op het gedrag.

Achtergrond

Het Talenten Motivatie Assessment is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.

Het TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals o.a. eigenwaarde, prestatie motivatie, ambitie en inlevingsvermogen.

Zo ontstaat een totaalbeeld en komen talenten, motieven en competenties duidelijk naar voren. In de praktijk is al gebleken dat dit instrument een zeer hoge 'voorspellende waarde' heeft.

Daarom is het TMA ook een prima basis voor coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Het Talenten Motivatie Assessment maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:

 • Emotionele Balans
 • Motivatie Motieven
 • Sociale Talenten
 • Beïnvloedende Talenten
 • Leidinggevende Talenten
 • Organisatie Talenten

N.B.
Niet alle persoonstrekken en karakterkenmerken zijn te ontwikkelen: een dominant en minder empathisch persoon wordt niet door training of coaching en volgzaam en empatisch persoon.

Wel geeft de TMA de kandidaten inzage in de effecten van dominantie of bijvoorbeeld empathisch gedrag. Hierdoor ontstaat bewustwording over de eigen talenten en ook over valkuilen in het uiteindelijke gedrag.

De emotionele balans bestaat onder andere uit persoonlijkheidstrekken zoals Autonomie, Eigenwaarde, Ontzag en Zelfvertoon. De emotionele balans is de rode draad door het talenten profiel van de kandidaat.

De motivatie motieven bestaan onder andere uit ambitie, erkenning, prestatie motivatie en variatie. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd word om tot prestaties te komen.

De sociale talenten bestaan onder andere uit het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van liefdadigheid, de behoefte aan sociale steun en de behoefte aan vriendschap. Deze en een groot aantal andere factoren bepalen samen en in interactie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.

De beïnvloedende talenten bestaan onder andere uit de mate waarin de kandidaat zich kan conformeren of aanpassen aan de omgeving, de mate van dominantie of ondergeschiktheid en de hoeveelheid energie waarover de kandidaat beschikt.

De leidinggevende talenten worden deels gevormd door besluitvaardigheid, doelgerichtheid, de leiderschapskwaliteiten van de kandidaat en de mate waarin de kandidaat kan volharden.

De organiserende talenten bestaan onder andere uit hoe ordelijk en netjes de kandidaat is, de mate van praktijkgerichtheid en structuur.

Klik hier voor een demorapport van een TMA.

U vindt hier een aanvullend demorapport voor de expert (coach, manager, recruiter)

Het Talenten Motivatie Assessment is een analyse instrument welke vanuit verschillende invalshoeken naar de denkprocessen en motieven van iemand kijkt en daarbij vooral let op de onderlinge samenhang van de verschillende persoonlijkheidsaspecten. Hierdoor wordt een totaalbeeld van een kandidaat verkregen.

Het TMA wordt gebruikt voor:

 • Assessment
 • Persoonlijkheids analyses
 • Talenten analyses
 • Selectie en doorstroom
 • Potentieelbepaling
 • Samenstellen van teams
 • Analyseren van talenten
 • Sterkte-Zwakte analyses

Het TMA meet ruim 30 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Juist door het toetsen van de denkpatronen die iemand heeft, kan een uitstekende voorspelling worden gedaan over het toekomstig functioneren van een kandidaat.

Het Totaal Assessment bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het eerste deel van het onderzoek (TMA) is gericht op de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit levert naast persoonlijkheidstrekken tevens een aantal talenten en sterke en zwakke punten op. Dit deel neemt ruim 1,5 uur in beslag.
   
 2. Het tweede onderdeel verschaft middels een vragenlijst inzicht in de intelligentie van een kandidaat. Deze 4 vragenlijst kennen een tijdslimiet. Dit onderdeel neemt circa 30 minuten in beslag. De intelligentietesten bestaan uit de volgende onderdelen:
   
  Verbale intelligentie
  Onder verbale intelligentie verstaat met het vermogen van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen. Snel tekstbegrip en een grote woordenschat zijn indicatoren voor een hoge intelligentie. Veel taalfouten kunnen een uiting zijn van een lagere intelligentie, maar wellicht ook slechts het resultaat van onzorgvuldigheid.
   
  Numerieke intelligentie
  Rekenvaardigheid is traditioneel de meest gebruikte methode om intelligentie te meten. Vaak wordt er een mix van puur rekenen en logisch rekenen gebruikt. Ook kan een rekenkundig probleem in woorden zijn gegeven waardoor ook verbale intelligentie een rol gaat spelen.
   
  Ruimtelijke intelligentie
  Of iemand wel of niet in staat is om complexe ruimtelijke vraagstukken op te lossen, bepaalt iemands ruimtelijke intelligentie. Het 'mentaal roteren' van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen zijn veelgebruikte opgaven.
   
  Technische intelligentie
  De mate waarin een persoon direct een technisch probleem of vraagstuk doorziet.

In totaal omvat het onderzoek zo'n 400 vragen of stellingen en neemt circa 1,5 uur in beslag.

Prijzen

De prijs voor een Totaal Assessment is opgebouwd uit 2 onderdelen:

U krijgt toegang tot het TMA welke - naast intelligentie - ruim 30 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken meet. Juist door het toetsen van de denkpatronen die iemand heeft, kan een uitstekende voorspelling worden gedaan over het toekomstig functioneren van een kandidaat. Dit onderdeel kost 275 euro. Dit deel neemt een uur in beslag.

Het tweede onderdeel verschaft middels een vragenlijst inzicht in de intelligentie van een kandidaat. Deze 4 vragenlijsten kennen een tijdslimiet. Dit onderdeel neemt circa 30 minuten in beslag.

U krijgt zowel een digitale rapportage als een telefonische terugkoppeling door een coach van Managementconsult.nl. Voor een persoonlijke terugkoppeling hanteren we een uurtarief van 125 euro.

Uw voordeel?

En gelooft u ons maar..., er zijn heel wat assessmentbureaus enorm geschrokken van deze digitale vorm van assessment omdat we met deze methode de zeer dure inzet van psychologen bij assessment kunnen voorkomen. Uw prijs daalt meer dan duizend euro met een even goed resultaat. Hiermee is het ook mogelijk geworden om meer kandidaten, ook in lagere functies, te screenen.

Procedure

 1. U neemt contact met ons op over het uitvoeren van een TMA.
 2. U ontvangt van ons een link met password voor uw kandidaat.
 3. U voert de test uit.
 4. U krijgt zowel een digitale rapportage als een telefonische of, naar keuze, persoonlijke terugkoppeling door een coach van Managementconsult.nl.

Interesse?

Bel voor een demo of proefaccount naar 077 - 472 9099 of neem contact op via onze website.

Actuele trainingen

Klik hier voor onze actuele trainingen

Samenwerken en Effectief Communiceren (SEC)

Communicatie en effectiviteit zijn twee begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Dat geldt voor individuen en groepen en dat geldt ook voor organisaties als geheel. Wanneer de communicatie en de samenwerking niet goed verloopt, dan heeft dit direct invloed op de doelmatigheid, de efficiency of de kwaliteit. Lees verder...

Voor de training SEC hebben zich ondertussen al enige deelnemers aangemeld. We gaan deze training binnen enige maanden opstarten. Dat kan dus al met een kleine groep. Als u zich nu opgeeft kunt u meedoen...

Adviesvaardigheden voor de interne adviseur

Herkent u dit?

Veel interne adviseurs of stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de opdrachtgever wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment veranderingen aan...

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

Deze training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie. Dus het committment tussen klant en adviseur.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, het verkrijgen van vertrouwen, de analysefase, de diagnosefase, hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

De data van de volgende training zijn bekend:
Dag 1: Dinsdag 23 mei 2009
Dag 2: Woensdag 24 mei 2009
Dag 3: Dinsdag 20 juni 2009
Dag 4: Woensdag 21 juni 2009

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.