Nieuwsbrief 32

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

  1. Talenten Motivatie Assessment: 'Praktijkboek Van talent naar performance'
  2. Training 'Adviesvaardigheden voor de interne adviseur'
  3. Onze actuele trainingen

TMA Praktijkboek Van talent naar performance

Praktijkboek Van talent naar performance

Klik hier voor een hoofdstuk.

Met dit praktijkboek kunt u effectief talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen. Het bevat handleidingen om sollicitatie-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken te voeren en het complete TMA functie- en competentiemodel. Daarnaast zijn er praktijkcases opgenomen van organisaties die werken met de TMA Methode. De interviews zijn door Frank van Alphen gehouden bij de gemeente Amsterdam, Balance, het Kadaster, Projactive en de Universiteit Utrecht.

Het TMA functie- en competentiemodel bestaat uit 50 uitgewerkte competenties met gedragsvoorbeelden, interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen. Daarnaast omvat het 23 resultaatgebieden met activiteiten, faciliterende competenties en prestatie-indicatoren.

De TMA Methode maakt inzichtelijk welke competenties makkelijk en moeilijk ontwikkelbaar zijn op basis van iemands unieke talenten.

Het online Talenten Motivatie Assessment (TMA) blijkt in de praktijk goed toe te passen bij functionerings-, coaching- en POP-gesprekken in het MKB.

Eigenlijk is dat wel verrassend omdat het TMA, door ons, in eerste instantie werd ingezet als tool om de werving en selectie van hoger en middenkader te professionaliseren. (Voor meer informatie over het TMA als werving en selectietool klikt u hier.)

Inhoudsopgave

Leeswijzer

1. Handleidingen
1.1 Handleiding functie- en competentieprofielen samenstellen
1.2 Handleiding gedragsgericht interviewen
1.3 Handleiding selectiegesprek
1.4 Handleiding ontwikkelgesprek
1.5 Handleiding beoordelingsgesprek

2. Resultaatgebieden
1 Accountmanagement
2 Administratie en boekhouding
3 Advisering
4 Beleidsontwikkeling
5 Bestuur en management
6 Coaching en begeleiding
7 Human resource management
8 Inkoopmanagement
9 Kwaliteitsmanagment
10 Leidinggeven
11 Logistiek en fac. management
12 Marketing
13 Onderzoek
14 Ontwikkeling en innovatie
15 Planning en organisatie
16 PR en voorlichting
17 Procesmanagement
18 Productie en dienstverlening
19 Projectmanagement
20 Sales en acquisitie
21 Service en support
22 Training en opleiding
23 Veiligheid en bewaking

3. Competenties
1 Aandacht voor details
2 Aanpassingsvermogen
3 Ambitie
4 Assertiviteit
5 Besluitvaardigheid
6 Coachen
7 Commercieel vermogen
8 Conflicthantering
9 Creativiteit
10 Delegeren
11 Discipline
12 Durf
13 Energie
14 Flexibel gedrag
15 Groepsgericht leidinggeven
16 Initiatief
17 Inlevingsvermogen
18 Innoverend vermogen
19 Integriteit
20 Klantgerichtheid
21 Kwaliteitsgerichtheid
22 Leervermogen
23 Leidinggeven
24 Luisteren
25 Managementidentificatie
26 Mondelinge vaardigheid
27 Netwerken
28 Omgevingsbewustzijn
29 Onafhankelijkheid
30 Onderhandelen
31 Ondernemerschap
32 Ontwikkelen van medewerkers
33 Oordeelsvorming
34 Optreden
35 Organisatiesensitiviteit
36 Overtuigingskracht
37 Plannen en organiseren
38 Politieke sensitiviteit
39 Presenteren
40 Prestatiemotivatie
41 Probleemanalyse
42 Resultaatgerichtheid
43 Samenwerken
44 Schriftelijke vaardigheid
45 Sociabiliteit
46 Stressbestendigheid
47 Vasthoudendheid
48 Visie
49 Voortgangscontrole
50 Zelfontwikkeling

4. Theorie en achtergrond
4.1 De TMA methode
4.2 Instrumenten van de TMA methode
4.3 Ontwikkelbaarheid van competenties
4.4 De 360 graden feedback methode
4.5 De TMA Performancematrix

5. Praktijkcases
5.1 Gemeente Amsterdam
5.2 Balance
5.3 Het Kadaster
5.4 Universiteit Utrecht
5.5 Projactive
Trefwoordenregister

Het TMA is een online-tool die het mogelijk maakt om goed zicht te krijgen op de talenten van een medewerker en het is ook eenvoudig om een matchmatrix te maken met de functie. Daarmee heeft de manager een praktisch instrument erbij om de bodem te leggen onder functionering, coaching- en POP-gesprekken.

Als de talenten en de motivatie van een medewerker middels het TMA goed in beeld zijn gebracht is het veel eenvoudiger om inhoudelijk sterke functioneringsgesprekken te voeren aan de hand van de rapportage.

Klik hier voor een demorapport van een TMA.

U vindt hier een aanvullend demorapport voor de expert (coach, manager, recruiter)

Interesse?

Bel voor een demo of proef TMA naar 077 - 472 9099 of neem contact op via onze website.

Adviesvaardigheden voor de interne adviseur

Herkent u dit?

Veel interne adviseurs of stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de opdrachtgever wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment veranderingen aan...

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

Deze training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie. Dus het committment tussen klant en adviseur.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, het verkrijgen van vertrouwen, de analysefase, de diagnosefase, hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

Locatie: Kapellerput.
Regelmatig als beste traininglocatie genomineerd en benoemd.
Wij maken er graag gebruik van.

Adres: Conferentiecentrum Kapellerput
Somerenseweg 100, Heeze
Tel.: 040 - 2241922
Fax: 040 - 2265447
Email: info@kapellerput.nl

Er zijn ook overnachtingsmogelijkheden.

Data:
Dag 1: Dinsdag 18 mei 2010
Dag 2: Woensdag 19 mei 2010
Dag 3: Dinsdag 1 juni 2010
Dag 4: Disndag 15 juni 2010

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Actuele trainingen

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.