POP doelen creëren en evalueren

Het gebruik van POP tijdens functioneringsgesprekken

Herkent u deze situatie?

 • Tijdens een functioneringsgesprek heeft u, als manager, de taak om samen met uw medewerker tot heldere doelen en afspraken te komen over hun persoonlijke ontwikkelplannen. U ondersteunt uw medewerker deze inzichtelijk te maken en legt ze vast in een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP).
 • U ontvangt van een coach jaarlijks een rapportage van de voortgang van de POPís van uw medewerkers. Deze gebruikt u ook om met die medewerkers de voortgang te evalueren en nieuwe doelen te bepalen.

Dan is deze workshop voor u!

Cursusinhoud

De optimale vorm en procedure voor het voeren van een functioneringsgesprek naar aanleiding van POP-trajecten en het functioneren van de medewerker ligt niet vanzelf voor de hand.

In de workshop gaan we aan de slag met vragen als:

 • Welke plaats hebben POP-gesprekken in het functioneringsgesprek?
 • Wat doe ik met de rapportage van de coach?
 • Wat is mijn rol als evaluator?
 • Hoe maak ik goede en motiverende afspraken?
 • Hoe zorg ik voor haalbare afspraken?
 • Hoe spreek ik medewerkers aan op het al of niet halen van hun targets en verbeterplannen?
 • Hoe check ik of het plan aansluit op de competenties van de medewerker?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het plan ook werkelijk grensverleggend voor de medewerker is?

In deze training leert u op een praktische en efficiŽnte manier welke plek u de evaluatie van de POP-trajecten van de medewerker uitvoert en hoe u tot een effectief ontwikkeldoel voor uw medewerkers komt.

Uw resultaat

Na het volgen van deze zeer praktijkgerichte training heeft u direct toepasbare kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van functioneringsgesprekken en POPís vastleggen.

U bent in staat een goed ontwikkelgesprek te voeren, waarin u de juiste vragen stelt en adviezen geeft.

Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht om een ontwikkelroute voor uw medewerker vast te leggen in een duidelijk en concreet plan.

Doelgroep

De training is bestemd voor managers, chefs en projectleiders, zowel in middenkader als in hoger kader die in het kader van functioneringsgesprekken de voortgang van de POP-trajecten van de medewerker evalueren en nieuwe doelen met de medewerker stellen. De medewerker wordt door een ander hierin gecoacht, maar u bent als directe manager hierbij betrokken.

Programma

Ochtendprogramma

Intro POP

 • Doelstellingen en resultaten van POPís
 • Randvoorwaarden en valkuilen bij het werken met POPís
 • POP en competenties
 • POP-procedure bij Stichting LVO
 • Functioneringsgesprekken en POP-evaluatie

Het POP-gesprek

 • Doel en opbouw van een POP-gesprek
 • Verschil tussen een POP-gesprek en functionerings- of beoordelingsgesprek
 • Vaardigheden voor het voeren van een POP-gesprek
 • Taken van de coach

Het persoonlijk ontwikkelingsplan

 • Stappenplan voor het succesvol ontwikkelen van een POP
 • Basisinzicht in verschillende ontwikkelmogelijkheden
 • Een POP opstellen
 • Rapportage van de voortgang van POP trajecten
 • SMART definiŽren van POP-trajecten

Middagprogramma

 • Voorwaarden voor een goede managementrapportage van de coach
 • Evalueren van Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)
 • Voeren van POP-gesprekken:
  - Competenties van medewerkers onderzoeken
  - Meetbaar maken van competenties
  - Grensverleggende actieplannen maken
  - Stapsgewijze actieplannen concretiseren
  - Weerstanden bij POP-gesprekken oplossen
  - ContinuÔteit waarborgen
  - Succes behalen

De items van de training komen in de vorm korte presentaties en introducties gevolgd door praktische cases.

Vorm van de training

De training is sterk praktijkgericht met theoretische inleidingen. Het accent ligt op de werk- en ervaringssituatie van de deelnemers. U krijgt de gelegenheid om uw eigen situatie aan de orde te stellen.

Tijdens de middag ligt de focus op uw gesprekstechnieken en richten we onze aandacht op een aantal valkuilen die u tijdens dit gesprek kunt tegenkomen.

Gerelateerde workshops

Deze workshop sluit aan op andere workshops. Hieronder vindt u een overzicht van alle workshops rond competentiemanagement:

Bekijk ook onze informatiefolder over competentiemaangement.
Klik hier om deze folder (pdf) te downloaden.

Planning

Data

Op aanvraag

Kosten

Bij een minimale groepsgrootte van 4 deelnemers 2500 euro (exclusief btw, reiskosten en locatiekosten).

Wij geven de training ook individueel in een dag van 7 uur op uw locatie of onze locatie voor 1250 euro (exclusief btw en reiskosten).

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "POP doelen creëren en evalueren tijdens functioneringsgesprekken"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: POP doelen creëren en evalueren tijdens functioneringsgesprekken