De competenties van de 360° Quick scan voor managers

Uw competenties snel in beeld

Een basistest om snel overzicht te krijgen op alle aspecten van uw leidinggeven. De test is een goede start voor functionerings- of coachingsgesprekken.

Inhoud

De deelnemer wordt getest op de volgende drie domeinen:

De coach: Mentor, stimulator, coach voor teams en individuen.
De leider: Netwerker, ondernemer, strategische planner, visie- en missiedrager.
De manager: Producent, bestuurder en coördinator.

Hierdoor krijgt u snel een totaaloverzicht van de hoofdgebieden waarop de manager werkzaam is en het niveau van zijn competenties in deze domeinen.

De volgende competenties worden per domein gemeten.

Domein coaching:

 • Resultaatgericht coachen
  Coachingsdoelen met medewerkers bepalen en bereiken.
 • Inlevingsvermogen
  Zich bewust tonen van andere mensen in hun omgeving en de eigen invloed op hen. Het onderkennen van de ander.
 • Teambuilding
  Richting geven aan team of projectgroep. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en onderhouden.
 • Inspirerend leiderschap
  Vertoont voorbeeldgedrag en is inspirerend met betrekking tot normen en waarden.

Domein leiderschap:

 • Strategische planning
  Lange termijnvisies plannen en doorvoeren
 • Netwerken
  In- en externe relatie ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden
 • Ondernemerschap
  Verbeteren van het marktsucces
 • Visie en missie
  Een beeld ontwikkelen van de toekomst en dit vertalen naar de dagelijkse doelen

Domein managen:

 • Tactisch management
  Organisatiestructuur en strategie in overeenstemming brengen
 • Organisatiesturing
  Het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe procedures en sturingsinstrumenten om de organisatie effectiever te maken
 • Werkuitvoering coördineren
  Plannen, vertalen naar werkopdrachten en delegeren
 • Kwaliteitsbewaking
  Bewaken van de algemene en specifieke kwaliteit van het werk in het algemeen en in alle specifieke situaties

Test uzelf online

Toepassing

De rapporten zijn in te zetten bij functioneringsgesprekken, coachinggesprekken, POP-gesprekken, werving en selectie en ontwikkelingstrajecten.

Trainingen

Bij alle hier genoemde testen bieden wij meerdaagse trainingen of coaching aan die starten met de rapportanalyse.

Klik hier voor meer informatie over de bijbehorende trainingen.