Samenwerken en effectief communiceren

Een maatwerk traject dat u deelt met lotgenoten

Communicatie en effectiviteit zijn twee begrippen, die nauw met elkaar verbonden zijn. Dat geldt voor individuen, voor groepen en ook voor organisaties als geheel. Wanneer de communicatie en de samenwerking niet goed verloopt, dan heeft dit direct invloed op de doelmatigheid, de efficiency of de kwaliteit.

Cursusinhoud

De cursus is gericht op verbeteringen van communicatie en samenwerking.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen, waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op MBO / HBO-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel onderdeel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

Denk hierbij aan mensen die:

 • Toezicht moeten houden, op bijv. externe firma’s
 • Een adviserende rol hebben in hun werk
 • Veel interne en externe contacten moeten onderhouden in hun functie
 • Leidinggeven aan projecten
 • Veel in gesprekken zitten om zaken af te stemmen en te regelen
 • Sinds kort een leidinggevende functie vervullen
 • Leidinggeven aan projecten

Maatwerk

Gezien de aard van deze workshop werkt u in een kleine setting van minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

U start dit traject met de competentietest 'SEC' = Samenwerken en Effectief Communiceren.

 • U krijgt zicht op uw competenties en het beeld dat anderen van u hebben op het gebied van samenwerken en communiceren.
 • Uw sterke - en uw zwakke competenties worden in beeld gebracht en overzichtelijk gepresenteerd in een handzaam rapport.
 • U gaat de individuele doelen bepalen die u in de training wilt bereiken. Uw medecursisten werken in dezelfde setting aan hun doelen.
 • Er vindt veel uitwisseling plaats.

In overleg met de trainer en uw "maatjesgroep" wordt een trainingstraject uitgezet. Onderweg wordt dit nog bijgesteld.

Opzet

De training heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • Actief deelnemen aan communicatieprocessen.
 • Gebruik van verschillende communicatiestijlen.
 • Het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie.
 • Omgaan met conflicten en spanningen.
 • Onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen.
 • Beter opkomen voor jezelf.
 • Sturen van gesprekken.
 • Overbrengen van vervelende boodschappen.

Voorafgaand aan de cursus vindt een 360 graden feedback-test plaats m.b.t. ieders competenties op het gebied van communicatie en samenwerking.

Programma

Week 0: Kick-off meeting van een halve dag

 • Kennismaking
 • Inventarisatie aandachtsgebieden Samenwerken en effectief communiceren (SEC).
 • Cases rond SEC.
 • Toelichting procedure voor de competentietest 'Samenwerken en effectief communiceren'. (SEC)
 • U bereidt een POP (Persoonlijk OpleidingsPlan) voor met betrekking tot het verbeteren van uw competenties dat u op uw werk gaat uitvoeren.

Week 1-3: In de drie weken daarna

 • Vult u de vragenlijst van de test in en u nodigt ook anderen uit om deze vragenlijst over u in te vullen. Dit kan via onze testportal online.
 • Op uw eigen werkplek, onder supervisie van de trainer en samen met uw baas hebt u een gesprek waarin u uw concept-POP bepaalt in het kader van de training.
 • In overleg met uw baas bepaalt u tevens aan welke lopende trajecten of projecten van uw werk u uw POP koppelt. De trainer komt daarvoor langs op uw werkplek, heeft een gesprek met u en uw manager en ziet erop toe dat dit POP realiseerbaar is.
 • Uw manager draagt er zorg voor dat u voldoende tijd en middelen ter beschikking krijgt.
 • U spreekt met uw manager af dat u aan het einde van de training een presentatie over de resultaten zult geven.

Week 4: Eerste trainingsdag

 • We starten met een analyse van uw 360º feedbackrapport.
 • U presenteert uw concept-POP aan de groep en dit wordt in de loop van de dag verder uitgewerkt.
 • U krijgt deze hele dag door theorie en cases rond beter samenwerken en effectief communiceren.
 • Het geleerde verwerkt u in uw POP.

Week 4-6: Tijdens uw POP-traject

U voert uw POP op uw werk uit in de komende weken.

 • Houdt u een portfolio bij over uw voortgang.
 • Hebt u twee keer een persoonlijk coachinggesprek met de trainer in het kader van uw POP.
 • Zo'n leerbijeenkomst duurt uur, heeft plaats op uw werkplek en is gericht op de uitvoering van uw POP op de werkplek.
 • U kunt altijd telefonische coaching krijgen. Gewoon bellen of mailen, de trainer belt u zo snel mogelijk terug.

Week 7: Tweede trainingsdag

Na drie weken heeft u weer een dynamische trainingsdag.

 • Op deze dag voert u allerlei gesprekken en voert u andere cases uit die kunnen voorkomen in het kader van samenwerken en uw POP.
 • De POP's van de deelnemers vormen de basis voor deze rollenspellen.
 • De trainer heeft op grondslag van de POP's de voorbereid.
 • U sluit de trainingsdag af met het plannen van gesprekken en acties op uw werk in het kader van uw POP.

Week 9: Derde trainingsdag

Na 5 weken komt u een halve dag bij elkaar om de voortgang aan elkaar te presenteren en met elkaar te overleggen over acties die nog ondernomen kunnen worden.

 • Het portfolio dient hierbij als basis.

Week 10-14: Coaching

Binnen 4 weken komt de trainer nog eens langs op uw werkplek en heeft een coachinggesprek met u.

Week 16: Evaluatie

Presenteert u aan de groep uw resultaten.

Deelnemers leren

 • Situaties effectiever in te schatten.
 • Adequater te reageren op situaties.
 • Huneigen competenties m.b.t. communicatie en samenwerking te versterken.
 • Effectiever om te gaan met spanningen en meningsverschillen.

Trainen met uw team?

Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 5 deelnemers uit uw eigen organisatie deze training geheel op maat voor u uit te voeren? In een werkvorm speciaal geschikt voor kleine groepen. Voor meer informatie klikt u door naar onze training Samenwerken en Effectief Communiceren voor Teams.

Planning

Locatie

Conferentiecentrum Kapellerput
Somerenseweg 100, 5991 TN Heeze
Tel.: 040 - 226 1439
Fax.: 040 - 226 5447
Email: info@kapellerput.nl

Er zijn ook mogelijkheden voor overnachtingsarrangementen.

Data

In overleg

Nog onbekend13.00 - 17.00 uurKick-off
Nog niet bekend09.00 - 17.00 uurDag 1
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 2
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 3
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurDag 4
Nog onbekend09.00 - 17.00 uurFollow up dag

Kosten

De prijs bedraagt 2750 euro exclusief btw, inclusief warme lunch tussen de middag. Tegen een geringe meerprijs is het mogelijk te overnachten.

Bij de training zijn inbegrepen: een intake- en kennismakingsgesprek op uw werkplek en met uw manager, een coachinggesprek op uw werkplek, telefonische coaching, 4 trainingsbijeenkomsten, de TMA met 360� feedbacktest ter waarde van 250 euro en een trainingsmap met theorie, cases, hand-outs.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Samenwerken en effectief communiceren (individueel en samen)"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Samenwerken en effectief communiceren (individueel en samen)