Stapsgewijs talentmanagement implementeren

Ontwikkel een concreet plan voor uw organisatie en werk samen met collega's van andere organisaties

Met een kleine groep (3 tot 5 deelnemers) gaat u aan de slag met het ontwikkelen van implementatietrajecten voor talentmanagement.

Tijdens het traject gaan we bij iedere deelnemer in de eigen organisatie op bezoek. U treedt dus één keer op als gastheer/-vrouw voor de andere deelnemers. Tijdens dit bedrijfsbezoek geeft u een presentatie over de stand van zaken in uw organisatie en uw doelen. U geeft ook aan met welke vragen en knelpunten u zit. Het team treedt op als uw consultatiepartner onder deskundige begeleiding van onze consultant.

Naar aanleiding van dit bezoek gaat u de op en aanmerkingen in een plan van aanpak meenemen.

Tijdens deze bezoeken zult u veel ervaring opdoen met de invoering van talentmanagement. Verder leveren de bedrijfsbezoeken veel inspiratie op voor de deelnemers en krijgt u een aantal zeer waardevolle contacten.

Doel van dit traject

Inzicht en kennis rond het implementatietraject vantalentmanagement in organisaties opdoen.

U formuleert uw doelen met betrekking tot het invoeren van talentmanagement. U maakt plannen voor het impementeren naar aanleiding van uw organisatiediagnose.

Aan het einde van dit traject heeft u zicht op uw eigen traject en zicht op de te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Doelgroep

Bestuur, Directie, HRM-managers, P&O-adviseurs, integraal-lijnmanagers, staffunctionarissen die zich bezighouden met competentiemanagement en organisatieontwikkeling.

Hoofditems centrale bijeenkomsten

 • Waarom talentmanagement?
 • Implementeren van talentmanagement
 • Stappenplan voor implementatie
 • Fasen met betrekking tot het invoeren van talentmanagement
 • Organisatieanalyse: Stand van zaken, bereidheid, standpunt bestuur en management, de OR,  organisatiedynamiek
 • Een diagnose stellen en een strategie ontwikkelen
 • Draagvlak creëren, medestanders zoeken, omgaan met weerstanden, voorlichtingscampagne

Programma

 1. Tijdens het eerste dag wordt een centrale bijeenkomst belegd 'ergens in het midden van het land' welk voor alle deelnemers goed bereikbaar is. Hier wordt de start van het traject gemaakt en wordt de werkwijze toegelicht van het implementeren van talentmanagement.
 2. Tijdens deze dag worden afspraken gemaakt voor bedrijfsbezoeken van een halve dag bij alle deelnemers binnen een termijn van 4 weken. U maakteen presentatie over een aantal gegeven zaken rond talentmanagement. Uw interne opdrachtgever (bestuur, directie) is hierbij mogelijk aanwezig. 
 3. Tijdens het bedrijfsbezoek aan uw eigen organisatie geeft u een presentatie en gaan we een nadere analyse van uw situatie maken. Ons kritische panel denkt intensief met u mee onder begeleiding van de trainer.
  Door de opeenvolgende bezoeken ontwikkelt u snel een professionele kijk op de implementatie. Verder bent u beter in staat om uw eigen situatie tegen andere organisaties af te zetten en daarop uw plan te trekken.
 4. Keuzebezoek aan een organisatie die al bezig is met  talentmanagement. Dit verzorgt een bijeenkomst van 2 uur. 
 5. Ter voorbereiding van de volgende stappen ontwikkelt u plannen voor de invoering in uw eigen organisatie. Voor iedere fase maakt u een aanzet die inspeelt op de valkuilen en de succesfactoren. Voor het schrijven van dit concept krijgt u drie weken. Van ons krijgt u een basisconcept.
 6. We sluiten af met een centrale bijeenkomst waarop iedere deelnemer de plannen presenteert en waarop we deze nog eens kritisch analyseren en verbeteren.

Bepaal zelf uw succes

Succes komt niet vanzelf, de ontwikkeling van talentmanagement brengt met zich mee dat er veel wordt losgemaakt in de organisatie. Net als ieder nieuw proces of systeem kost het tijd om alle puzzelstukjes met elkaar te verbinden. Een integrale en planmatige aanpak is dan een absolute noodzaak.

U staat als Directeur, P&O-er of lijnmanager vaak zelf aan het roer van de implementatie van competentiemanagement. Aan de hand van deze aanpak begeleiden wij u op weg naar een succesvolle implementatie!

Planning

Data

Voor de workshop kunt u nu inschrijven. Zodra we 4 aanmeldingen hebben starten we het traject op in overleg met de deelnemers. Verwachting is dat u enige maanden na uw inschrijving kunt starten omdat we regelmatig aanvragen binnenkrijgen.

De doorlooptijd van het traject is 2 maanden. Eerste en laatste bijeenkomst in een congrescentrum = 2 dagen, 3 tot 5 bedrijfsbezoeken.

Kosten

Dit traject kost 2500 euro. Tevens verzorgt u een lunch voor de deelnemers tijdens het bedrijfsbezoek aan uw eigen organisatie.

Wij geven de training ook individueel op uw locatie. Het programma wordt dan in overleg op u toegesneden. Prijs op aanvraag.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de training "Stapsgewijs compententiemanagement implementeren"?

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Meer informatie

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over deze training

Uw naam: Aanhef:
Functie:
Bedrijf:
Straatnaam: Nummer:
Plaats: Postcode:
Telefoon: Mobiel:
Fax:
Emailadres:
Training: Stapsgewijs compententiemanagement implementeren