Testen voor managers ziekenhuis

Een dedicated 360° test

Onlangs zijn er weer twee nieuwe testen voor middelgrote tot grote ziekenhuizen bijgekomen voor topfuncties in ziekenhuizen.

  • Test voor Bestuurder Ziekenhuis
  • Test voor Productmanager Ziekenhuis

De testen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met ziekenhuizen. Grondslag voor de testen zijn functieprofielen zoals deze in ziekenhuizen gehanteerd worden. De testen zijn in een aantal ziekenhuizen doorgevoerd en zeer valide gebleken.

Werkwijze

In de testen worden relevante competenties gemeten op het (hoge) niveau van de beide functies.

Wij printen uw rapport in tweevoud. Van het eerste exemplaar maakt onze consultant een rapportanalyse ter voorbereiding van het gesprek met u.

Zo komen we goed voorbereid het gesprek in en kunnen de deelnemer optimaal coachen en ondersteunen in een snelle en grondige analyse van het rapport. U eindigt met een aantal concrete verbeterdoelen en aandachtspunten.

Aangezien deze testen op een behoorlijk niveau zijn en de conclusies soms verstrekkende gevolgen voor u en uw organisatie hebben is een professionele ondersteuning in deze fase een echte aanrader.