Testen voor de zorgsector

Samengesteld in samenwerking met grote zorginstellingen

De test is gericht op leidinggevers en managers die medewerkers via coachinggesprekken aansturen.

 1. Test voor zorgbeleiders
 2. Test voor unitmanagers
 3. Test voor directieleden

Werkwijze

U krijgt na het invullen van de test door uzelf en de anderen onmiddellijk de beschikking over een uitgebreide rapportage rond uw competenties en het niveau daarvan.

In de test zit per competentie een benchmark die automatisch tips gegenereerd die u kunt gebruiken om uw verbeterdoelen te bepalen.

Wat wordt er gemeten?

In de test voor Unitmanagers worden de volgende competenties gemeten:

 • Besluitvaardigheid
  Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.
 • Delegeren
  Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers. Effectief gebruik maken van tijd en vaardigheden van de medewerkers.
 • Flexibel gedrag
  Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken.
 • Groepsgericht leiderschap
  Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven.
 • Initiatief
  Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Leervermogen
  Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen.
 • Actief luisteren
  Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekken. Ingaan op reacties, zowel verbaal als non-verbaal. Relevante doelgerichte vragen stellen.
 • Stressbestendigheid
  Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
 • Samenwerken
  Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is.
 • Visie en strategie
  Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.

De test geeft een goed zicht op de competenties en is een ideaal startpunt voor het opstellen van verbeterplannen middels POP-gesprekken.