Training Adviesvaardigheden voor de externe adviseur

Ingrijpende adviezen succesvol doorvoeren
Als extern adviseur pleegt u interventies waarin u uw klant moet meekrijgen. 

Adviesvaardigheden voor externe adviseurs

De vaardigheid om weerstanden bij adviezen aan management of externe klanten te traceren en op te lossen.
Deze training is gericht op praktische vaardigheden en oefenen via praktijkgerichte cases en simulaties. Hierbij worden acteurs ingezet zodat een nauwkeurige simulatie van allerlei valkuilen en trajecten kan plaatsvinden.

Programma

De cursus duurt 10 dagdelen, aaneengesloten inclusief de avonden (totaal 3 dagen).

Simulatie van een volledig adviesproces.

Een training met veel praktische cases.

Er wordt door de deelnemers gewerkt in kleine adviesteams.

Tijdens de simulatie onderhandelen de adviseurs met diverse personen met verschillende belangen. Deze situaties worden nauwkeurig geëvalueerd.

De teams doorlopen een fictief adviestraject met hun klanten en brengen een advies uit en trachten dit geaccepteerd te krijgen.

Deze training typeert zich doordat er een uitgebreide simulatie van 2 dagen met een extra acteur in zit. De training is opgezet als inhouse training voor uw organisatie. Daarvoor komen we graag bij u langs voor een kennismaking en intake. Minimale groepsgrootte is 6 tot maximaal 12 deelnemers.

  Cursusdoel

   Deze training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

  De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen.

  De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, het verkrijgen van vertrouwen, de analysefase, de diagnosefase, hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

  Cursusinhoud

  Ingegaan wordt op de wijze van acquireren, het entreegesprek, uitwerken van adviezen en hoe deze adviezen geaccepteerd te krijgen.

  • Adviesrollen: Verschillen tussen intern en extern adviseren.

  • Adviesstijlen: De adviesstijl aanpassen aan de klant en de bedrijfscultuur.

  • De samenwerkingsrelatie met de externe klant opbouwen en onderhouden.

  • Weerstanden: Omgaan met weerstanden.

  • Conflicten oplossen: Conflicten vroegtijdig herkennen en klantvriendelijk oplossen.

  • Relationele vaardigheden: Actief luisteren, structureren en sturen van adviesgesprekken.

  • Gespreksinterventies:

  • Effectief gebruik van gespreksinterventies

  • Niveaus in communicatie

  • Diagnose: Modellen en structuren voor informatieverzameling en diagnosebepaling.
  • Intakevaardigheden: Inzicht, doorzicht en vertrouwen opbouwen.
  • Diagnosticeren: De diagnosefase en het contact onderhouden.
  • Klantgericht adviseren: Terugkoppeling van de opdracht en adviezen geaccepteerd krijgen.
  • Evaluatie: Follow-up activiteiten voor adviseurs en de afsluiting van een advies

   

  Planning

  Locatie: Conferentiecentrum Kapellerput
  Somerenseweg 100,
  5991 TN Heeze
  Tel.: 040 – 226 1439
  Fax.: 040 – 226 5447
  Email: info@kapellerput.nl

  Er zijn ook mogelijkheden voor overnachtingsarrangementen. De toeslag hiervoor bedraagt ongeveer € 120,– per overnachting met ontbijt. De reservering moet u zelf regelen met Kapellerput.

  Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 4 deelnemers uit uw organisatie deze training geheel op maat bij u uit te voeren? Speciaal in een werkvorm geschikt voor kleine groepen.

  Data

  Datum in overleg.
  De cursus duurt 4 dagen. U ontvangt 3 weken voor de start de documentatie met inlogcodes voor de competentietest. U hebt dan voldoende tijd om anderen uit te nodigen om de test over u in te vullen en dat ook zelf te doen.

  Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 1

  Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 2

  Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 3

  Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 4

   

  Méér weten?