Trainingen Adviesvaardigheden voor de interne adviseur

Krijg uw adviezen vaker en meer geacepteerd

Adviesvaardigheden voor interne adviseurs

Adviesvaardigheden voor in- of externe adviseur
Uw adviezen vaker en meer geaccepteerd krijgen..
Herkent u dit?

Veel externe adviseurs of interne stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de opdrachtgever wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment grote veranderingen aan…

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

Programma

De training start met een 360 graden feedbacktest speciaal gericht op adviseurs. Deze vult u, van tevoren, zelf in via onze testportal.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw sterke en zwakke competenties rond uw adviesvaardigheden. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

 • Een training met veel praktische cases uit uw eigen praktijk.
 • Bij aanvang inventariseren we ook de praktijksituaties bij de deelnemers.
  Deze zijn aanleiding om praktijkcases verder uit te werken.
 • De theorie wordt aan deze cases gekoppeld en de deelnemers oefenen met elkaar. Deze situaties worden nauwkeurig geëvalueerd.
 • Tussen de twee blokken voert u een aantal opdrachten op uw werkplek door. Deze worden in het laatste blok geëvalueerd.

Cursusdoel

 Deze training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: Hoe een advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie. Centraal staat het committment tussen klant en adviseur.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, het verkrijgen van vertrouwen, de analysefase, de diagnosefase, hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

Cursusinhoud

 •  Adviesrollen: Verschillen tussen intern en extern adviseren.
 • De positie van de interne adviseur.
 • De positie van de externe adviseur.
 • Sensitiviteit vergroten: Inleven in de positie van de opdrachtgever en herkennen van weerstanden of onzekerheid.
 • Adviesstijlen: De adviesstijl aanpassen aan de opdrachtgever en de bedrijfscultuur.
 • Trends: Van expert naar meer samen ontwikkelen of meer de regie voeren.
 • Eigen adviesstijl: Onderzoek naar de eigen adviesstijl.
 • De samenwerkingsrelatie met de interne klant opbouwen en onderhouden.
 • Relationele vaardigheden: Structureren en sturen van adviesgesprekken.
 • Weerstanden: Omgaan met weerstanden.
 • Conflicten oplossen: Conflicten vroegtijdig herkennen en klantvriendelijk oplossen.
 • Gespreksinterventies: Effectief gebruik van gespreksinterventies. Niveaus in communicatie.
 • Intakevaardigheden: Inzicht, doorzicht en vertrouwen opbouwen.
 • Klantgericht adviseren: Terugkoppeling van de opdracht en adviezen geaccepteerd krijgen.
 • Deze training is gericht op praktische vaardigheden en oefenen via praktijkgerichte cases en simulaties.

Deelnemerreacties

“Door de start met de 360 graden feedbacktest zijn we heel snel de diepte in gegaan.”

“Ik denk dat we met de rest van ons adviesteam hier ook mee aan de slag moeten.”

“Ik ga mijn adviezen echt anders opzetten, heel zinvol zo.”

“Het was zeker een dynamische start en het houdt je goed bezig in de dagelijkse praktijk. Ik vond het erg leerzaam!”

“We gaan de organisatie anders inrichten, adviseurs worden meer de regiseur, ondersteund door een goede back-office”.

“ik ga mijn opdrachtgever veel meer betrekken bij de ontwikkeling van mijn adviezen, dat wordt nog flink onderhandelen om hen meer te betrekken”.

Planning

Locatie: Conferentiecentrum Kapellerput
Somerenseweg 100,
5991 TN Heeze
Tel.: 040 – 226 1439
Fax.: 040 – 226 5447
Email: info@kapellerput.nl

Er zijn ook mogelijkheden voor overnachtingsarrangementen. De toeslag hiervoor bedraagt ongeveer € 120,– per overnachting met ontbijt. De reservering moet u zelf regelen met Kapellerput.

Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 4 deelnemers uit uw organisatie deze training geheel op maat bij u uit te voeren? Speciaal in een werkvorm geschikt voor kleine groepen.

 

 

Data

Datum in overleg.
De cursus duurt 4 dagen. U ontvangt 3 weken voor de start de documentatie met inlogcodes voor de competentietest. U hebt dan voldoende tijd om anderen uit te nodigen om de test over u in te vullen en dat ook zelf te doen.

 

Nog onbekend 09.00 – 12.00 uur Intake

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 1

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 2

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 3

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 4

Kosten

 

 

Méér weten?