Training Strategisch adviseren voor toppers

Voor de allround topadviseur, acterend in een dynamisch krachtenveld.

Strategisch adviseren voor top adviseurs

Een ontwikkeltraject voor managers en adviseurs van middelgrote en grote organisaties die vooral regisseur zijn van allerlei adviestrajecten.

Van de allround topadviseur wordt gevraagd om flexibel met  verschillende rollen om te gaan. Hij beweegt zich op strategisch en tactisch niveau. Moet goed kunnen managen, adviseren, aansturen, delegeren, onderhandelen en vooral snel van de ene rol naar de andere kunnen overschakelen.

Herkent u zich?

Herkent u zich in het profiel en uw organisatie?

Uw profiel

 • U stuurt projectgroepen aan,
 • adviseert aan beleidsmakers of initieert zelf beleid en strategie,
 • ontwerpt concepten, ontwikkelt initiatieven,
 • huurt derden in om trajecten uit te voeren,
 • onderhandelt met betrekking tot inkoop, diensten en producten,
 • u bent netwerker en u voert lobby uit,
 • brengt groepen samen,
 • stuurt de eigen organisatie aan, met name op processen,
 • bevind zich in een politiek krachtenveld,
 • koppelt tijdig terug aan opdrachtgevers en stuurgroepen.

Bijvoorbeeld: Adviseurs, leden van MT die bepaalde domeinen verder moeten ontwikkelen, leden van gemeenteraden en overheidsinstellingen, innovators, bedrijfsleiders, regiomanagers, afdelingsdirectie, enz.

Kortom u bent iemand met verschillende petten op en u neemt vaak verschillende posities en rollen in.

Uw organisatie
Uw organisatie zit op snijvlakken in de samenleving. Meestal gaat het om verzelfstandigde organisaties.

Vaak semi-overheid of instellingen die zich bevinden op het snijvlak tussen overheid en uitvoerder. Woningbouwverenigingen, Rijkswaterstaat, gemeentelijke overheden, koepelorganisaties, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, wegenbouwers, infrastructuur, enz.

Vaak gaat het om dienstverleners naar verschillende overheden of intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerder. Vaak ook bedrijven die nieuwe initiatieven met veel partners van de grond moeten tillen, denk bijvoorbeeld aan de Floriade 2012 organisatie.

Adviseur = regisseur
Als senior adviseur bent u vaker initiatiefnemer en organisator dan uitvoerder.

Herkent u zich in bovenstaande profielen?
Dan is deze training er voor U!

Programma

De training start met een 360 graden feedbacktest speciaal gericht op topadviseurs. Deze vult u, van tevoren, zelf in via onze testportal.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw sterke en zwakke competenties rond uw adviesvaardigheden. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

 • Een training met veel praktische cases uit uw eigen praktijk.
 • Bij aanvang inventariseren we ook de praktijksituaties bij de deelnemers.
  Deze zijn aanleiding om praktijkcases verder uit te werken.
 • De theorie wordt aan deze cases gekoppeld en de deelnemers oefenen met elkaar. Deze situaties worden nauwkeurig geëvalueerd.
 • Tussen de twee blokken voert u een aantal opdrachten op uw werkplek door. Deze worden in het laatste blok geëvalueerd.

Kick off

Als kick-off is er een startbijeenkomst van een halve dag waarop de 360 graden feedbacktest en de Talenten Motivatie Assessment wordt toegelicht en waarop de procedure van de training toegelicht wordt. Kennismaking en analyse van elkaars werk neemt ook een belangrijke positie in op deze middag.

De training start met een 360 graden competentietest speciaal gericht op topadviseurs.

Deze vult u, van tevoren, zelf in via het Internet, maar u vraagt ook aan anderen, tot maximaal 9 personen die u vaker in uw adviesrol meemaken, om deze vragenlijst over u in te vullen.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw sterke en zwakke competenties rond uw adviesvaardigheden. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

Daarnaast vult u zelf een volledige Talenten Motivatie Assessment in tijdens deze middag. Hiermee krijgt u gelijk zicht op uw persoonlijkheidsprofiel

Hoe?

Een training voor topadviseurs waarin u via adviesopdrachten alle belangrijke aspecten en rollen van uw functie doorloopt en beter in beeld krijgt.

U komt in een team terecht dat in een paar dagen een stevige creatieve opdracht tot een goed einde moet zien te brengen. U gaat aan de slag met creativiteit, scenario-ontwikkeling, krachtenveld-analyse en gaat netwerken, lobbyen en onderhandelen.

Tijdens het traject komt u een aantal acteurs/trainers tegen die u van informatie voorzien, maar ook tegenspel bieden.

U doorloopt allerlei rollen die u ook in uw dagelijkse werk doorloopt. Tussendoor maken we (theoretische) uitstapjes om te bekijken welke processen er spelen tijdens de ontwikkeling van uw strategische adviestraject.

Deelnemers leren

 • De essentiële competenties van verschillende rollen onderscheiden,
 • Verschillende adviesrollen herkennen die bij adviessituaties gevraagd worden,
 • Flexibel switchen tussen rollen als manager, projectleider, adviseur, regisseur, coach.
 • Adviessituaties effectiever in te schatten,
 • Adequater te reageren op situaties,
 • Eigen competenties m.b.t. advisering te versterken,
 • Effectiever om te gaan met twijfels en weerstanden bij klanten en opdrachtgevers.

Werkvorm

Deze training heeft een buitengewone vorm. Eigenlijk is het geen training, maar meer een persoonlijk ontwikkeltraject dat u deels individueel doorloopt en deels samen met andere deelnemers. Een selectie van de deelnemers wordt voor u een belangrijke samenwerkingspartner tijdens de duur van de training (Maatjesgroep).

Een deel van dit traject voert u dus uit tijdens de trainingsdagen, een ander deel voert u uit tijdens uw werk. U krijgt een keer een coach op bezoek op uw werk en u sluit een contract af met een van uw belangrijke opdrachtgevers in het kader van de training. In dit contact spreekt u een extra dienstverlening af in het kader van deze training en uw persoonlijke ontwikkeling, maar ook in het kader van een betere (of toegevoegde) dienstverlening aan uw opdrachtgever.

 1. U start met testen om uw competenties en talenten (meer) inzichtelijk te krijgen.
 2. U maakt een analyse van uw werksituatie en kiest van daar uit uw persoonlijke verbeterdoelen.
 3. Deze legt u vast in een POC (Persoonlijk Ontwikkel Contract) en treedt daarmee in contact met uw belangrijkste opdrachtgever(s).
 4. Met deze gaat u dit contract aan en zij fungeren hierin als belangrijkste feedbackgevers.

Tijdens de training ontwikkelt u dus persoonlijke verbeterplannen die u ook op uw werk gaat uitvoeren. U krijgt een persoonlijke coach toegewezen die u tijdens enige maanden in met betrekking tot uw doelen ondersteunt.

Om de drie weken komen alle deelnemers bij elkaar tijdens de trainingsdag. Ook uw persoonlijke trajecten komen dan weer aan de orde. Tijdens zo’n bijeenkomst doorloopt u nog een aantal cases ter verdieping en u integreert de uitkomsten in uw plannen.

Traject

Het traject duurt bij elkaar 15 weken u komt hierin 5 dagen bij elkaar. U krijgt ook een coachinggesprek op uw werkplek.

Start, intake middag

 • Introductie en uitleg 360 graden competentietest: Uw competenties in beeld krijgen
 • Talenten Motivatie Assessment (TMA): Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld krijgen.
 • Kennismaken met andere deelnemers en analyse van hun werkprofiel.

Dag 1:

 • Analyseochtend: Analyseren van uw beide rapporten. Komen tot verbeterdoelen en aandachtsgebieden.
 • Middag: Links leggen naar eigen functie en voorbeelden van moeilijke of herkenbare situaties.
  Ontwikkelen van een POC (persoonlijk verbeter contract).

Dag 2:

 • Stand van zaken rond uw POC.
 • Simulaties, rollenspelen, case om een opdracht binnen te halen, creativiteitsopdracht om een werkveld te ontwikkelen, case rond politieke machtsverhoudingen, case cultuurverschillen, case krachtenveld, case netwerken om medestanders voor projecten te vinden en te mobiliseren, case scenario-ontwikkeling.
 • Acteurs, video-opnamen, presentaties van uitkomsten etc.
 • In de tussenliggende tijd komt een coach bij u op de werkplek.
  • Onderwerp is uw POC en uw werksituatie.

Dag 3:

 • Stand van zaken rond uw POC
 • Simulaties, rollenspelen, case om een opdracht binnen te halen, creativiteitsopdracht om een werkveld te ontwikkelen, case rond politieke machtsverhoudingen, case cultuurverschillen, case krachtenveld, case netwerken om medestanders voor projecten te vinden en te mobiliseren, case scenario-ontwikkeling.
 • Acteurs, video-opnamen, presentaties van uitkomsten etc.

Dag 4: 

 • Analyse van uw doorlopen traject, uitwerken van verdere actieplannen voor uw eigen werkplek.
 • Evaluatie en afsluiting.

Planning

Locatie: Conferentiecentrum Kapellerput
Somerenseweg 100,
5991 TN Heeze
Tel.: 040 – 226 1439
Fax.: 040 – 226 5447
Email: info@kapellerput.nl

Er zijn ook mogelijkheden voor overnachtingsarrangementen. De toeslag hiervoor bedraagt ongeveer € 120,– per overnachting met ontbijt. De reservering moet u zelf regelen met Kapellerput.

Weet u dat het ook mogelijk is om met minimaal 4 deelnemers uit uw organisatie deze training geheel op maat bij u uit te voeren? Speciaal in een werkvorm geschikt voor kleine groepen.

 

 

Data

Datum in overleg.
De cursus duurt 4 dagen. U ontvangt 3 weken voor de start de documentatie met inlogcodes voor de competentietest. U hebt dan voldoende tijd om anderen uit te nodigen om de test over u in te vullen en dat ook zelf te doen.

 

Nog onbekend 09.00 – 12.00 uur Intake

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 1

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 2

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 3

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 4

Kosten

Méér weten?