TMA licentietraining

Talenten Motivatie Assessment Licentietraining

De kracht van het TMA
Doel: Certificeren voor het professionele gebruik van het Talenten Motivatie Assessment (TMA), door gebruikers voor te bereiden op de praktijk met betrekking tot implementatie en gespreksvoering.

Programma

Twee maal 1 dag met 2 weken tussen de trainingsdagen. Maximaal 10 deelnemers.
De training start met een TMA die uw talenten in kaart brengt. Deze vult u, van tevoren, zelf in via onze testportal.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw talenten. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

 • Een training gericht uw eigen praktijk.
 • Bij aanvang inventariseren we ook de praktijksituaties bij de deelnemers. Deze zijn aanleiding om praktijkcases verder uit te werken.
 • Tussen de twee blokken voert u een aantal opdrachten op uw werkplek door. Deze worden in het laatste blok geëvalueerd.

Doelgroep

Medewerkers, loopbaanbegeleiders/coaches, HR-verantwoordelijken, opleiders/ trainers die met de TMA methode willen werken.

De deelnemer

 • Kent de mogelijkheden en toepassingen van het Talenten Motivatie Assessment;
 • Is bekend met de achtergronden van het TMA;
 • Heeft inzicht in het eigen TMA-profiel;
 • Kan feedbackgesprekken met medewerkers organiseren en voeren;
 • Heeft een aantal concrete analyses van TMA-rapportages uitgevoerd en feedbackgesprekken gevoerd onder begeleiding van een professional;
 • Kan resultaten van het TMA interpreteren ten behoeve van loopbaan- en persoonlijke ontwikkelingsvragen van medewerkers of klanten;
 • Kan de basis leggen voor een coachingstraject aan de hand van het Talenten Motivatie Assessment.

 

Waarom een licentietraining?

Het TMA, is een eenvoudig toepasbaar instrument met een hoge validiteit en professionele opzet. Dus een eenvoudige on-line methode om talenten en motivatie van medewerkers of sollicitanten snel in beeld te krijgen.

Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is om aan de hand van zo’n rapportage een professioneel gesprek te voeren. Beoordelen en meten kan weerstand oproepen in de organisatie en bij de medewerker.

Ook de interpretatie van de uitkomsten en de stijl van de gespreksvoering vraagt om competenties op een professioneel niveau. Wij kiezen ervoor om niet alleen deze testmogelijkheden aan te bieden, maar u ook te ondersteunen in de professionele toepassing ervan.

Dus als u regelmatig gebruikt wilt maken van het TMA of van competentietesten in uw organisatie bevelen we deze licentietraining bijzonder aan.

Dag 1

 •  Introductie van de e-testportal
 • Wat en hoe meet het Talenten Motivatie Assessment?
 • Interpreteren van het Talenten Motivatie Assessment
 • Competentiemodel en competentieprofielen
 • Wat en hoe meet de 360-graden feedback?
 • Het TMA versus de competentietest
 • Het voeren van feedbackgesprekken
 • Relatie tussen persoonlijkheid en competenties
 • Afname van de het Talenten Motivatie Assessment bij uzelf en een collega-deelnemer
 • Tussentijds (3 weken) neemt de deelnemer een TMA af bij een collega en koppelt de uitslag daarvan terug met die collega als huiswerk.

Dag 2

 •  Intervisie
 • Feedbackgesprekken rond het TMA
 • Cases
 • Afsluiting en certificatie

Méér weten?