Coachen op talent

Coachen op talentontwikkeling

Resultaatgericht coachen van medewerkers en teams

Managers staan voor de opgave om méér mensen aan te sturen. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan deze medewerkers voor wat betreft hun inzet en bijdrage.
De ‘span of control’ neemt daarmee toe.

Andere managementstijl
Dit vereist, voor u als manager, een andere managementstijl. Gericht op professionalisering van uw medewerkers en het verhogen van de “oplossingscapaciteit” op de werkvloer.

Coachen van medewerkers
Onder coaching kan worden verstaan: ‘een medewerker of team leren om zo zelfstandig mogelijk de gewenste bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie’.

Wat

De training start met een 360 graden feedbacktest speciaal gericht op uw competenties in deze gespreksvoering. Deze vult u, van tevoren, zelf in via onze testportal.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw sterke en zwakke competenties rond uw adviesvaardigheden. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

 • Een training met veel praktische cases uit uw eigen praktijk.
 • Bij aanvang inventariseren we ook de praktijksituaties bij de deelnemers.
  Deze zijn aanleiding om praktijkcases verder uit te werken.
 • De theorie wordt aan deze cases gekoppeld en de deelnemers oefenen met elkaar. Deze situaties worden nauwkeurig geëvalueerd.
 • Tussen de twee blokken voert u een aantal opdrachten op uw werkplek door. Deze worden in het laatste blok geëvalueerd.

Hoe?

Dag 1: Intro coachen
Uitreiken en doorspreken 360° testrapport, analyseren eigen coachingsprofiel, uw eigen persoonlijk actieplan ontwikkelen, competentie- en talentgericht coachen.

Dag 2: Coachen van medewerkers
Resultaatgericht doelen stellen, uw POP evalueren en bijstellen, groeimodel voor medewerkers, concreet maken van ontwikkeltrajecten met medewerkers.

Dag 3: Coachen op talent
Talenten van en met medewerkers ontdekken, ontwikkelplannen rond talenten bij medewerkers creëren.

Dag 4: Teambuilding
Coachen van zelfsturende teams, Coachen van projectteams, Team Actieplannen ontwikkelen en uitvoeren.

Cursusdoel

U leert competenties van medewerkers nauwkeurig en doelgericht bespreekbaar maken en ontwikkelplannen hiervoor opzetten zijn de hoofditems van de training.

Start met een competentietest rond uw coachingsvaardigheden

Tot negen van uw naaste medewerkers (baas, collega’s, leveranciers, e.d.) vullen de test in over uw coachingsvaardigheden, Uzelf doet dat natuurlijk ook.
De testuitslag geeft zicht op uw coachingsvaardigheden en is een belangrijk hulpmiddel tijdens de training om uw doelen nader te bepalen.

Doelgroep

De training is bestemd voor managers, chefs en projectleiders, zowel in middenkader als in hoger kader die een resultaatgerichte en coachende stijl van managen willen doorvoeren in hun organisatie, op hun werkplek of alleen in hun eigen stijl van managen.

Opzet

De training is sterk praktijkgericht met theoretische inleidingen. Het accent ligt op de werk- en ervaringssituatie van de deelnemers.

Praktisch

Iedere trainingsdag krijgt u voor 3 á 4 uur opdrachten mee die u in de twee weken daarna uitvoert op uw werkplek. U voert langzaam een nieuwe managementstijl in. Resultaten worden op de volgende trainingsdag doorgenomen.settings.

Doel

 • Theoretische kennis en vooral praktische vaardigheden opdoen om medewerkers te coachen.
 • Ontwikkelen van POP’s (Persoonlijk Ontwikkel Plannen) voor uzelf en instructie in gebruik en toepassing bij uw medewerkers..
 • Praktische vaardigheden opdoen in het coachen van medewerkers.
 • Praktische vaardigheden opdoen voor het coachen van teams.
 • Aan het einde van de training coacht u reeds medewerkers.

Resultaat

 • U leert medewerkers gestructureerd te ondersteunen bij het oplossen van hun eigen problemen zonder deze van hen over te nemen of zelf met oplossingen te komen.
 • Medewerkers ontwikkelen gefaseerde plannen om hun competenties te verbeteren en houden daarover nauw contact met u.
 • U coacht uw medewerkers op hun talentontwikkeling.
 • Medewerkers worden gemotiveerder, vitaler en slagkrachtiger. Er vindt ‘empowerment’ door alle lagen plaats.
 • Als deelnemer ontwikkelt u uw eigen groeitraject en leert coachen toepassen.

Data

Datum in overleg.
De cursus duurt 4 dagen. U ontvangt 3 weken voor de start de documentatie met inlogcodes voor de competentietest. U hebt dan voldoende tijd om anderen uit te nodigen om de test over u in te vullen en dat ook zelf te doen.

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 1

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 2

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 3

Nog onbekend 09.00 – 17.00 uur Dag 4

Kosten

Voor deze 8 dagdelen betaalt u € 1.950,–, ex. BTW en inclusief de test ter waarde van € 375,–.

Méér weten?