Ga naar onze testportal

Onze testportal gebruikt u om TMA- of competentietesten in te vullen, uw rapportages te bekijken of uw persoonlijke actieplannen uit te werken. U kunt er de rapportage van uw medewerkers inzien als u hiervoor geauthoriseerd bent.

TMA TEAM Talenten Rapport

Download hier een voorbeeldrapportage van de teamtalenten

TMA Kandidaat Voorbeeldrapportage

Download hier voor een voorbeeldrapportage van een TMA Talenten Motivatie Assessment.

TMA Talenten paspoort

Download hier een voorbeeldrapportage van een TMA talentenpaspoort dat kunt kunt gebruiken om uw medewerker te coachen.

TMA Expert-rapportage

Download hier voor een voorbeeldrapportage van een TMA Expert rapportage met tips en tricks voor coaching van de medewerker.