Wat is een TMA?

Het TMA (Talenten Motivatie Assessment) meet ruim 30 gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Juist door het toetsen van de denkpatronen die iemand heeft, kan een uitstekende voorspelling worden gedaan over het toekomstig functioneren van een kandidaat.

Uw voordeel?

Probeer het eens, overtuig uzelf, gratis, de eerste TMA voor uw organisatie.

Procedure:

 • U neemt contact met ons op over het uitvoeren van een TMA.
 • U ontvangt van ons een link met password voor uw kandidaat.
 • U voert de test uit.
 • U krijgt een digitale rapportage.
 • Eventueel volgt een analysegesprek, dit wordt wel in rekening gebracht.
 • Licentietraining

Wilt u als professionele coach, P&O-er, trainer of werving- en selectieadviseur bevoegd zijn in het afnemen van meerdere TMA’s voor andere organisaties of personen?

Volg dan bij ons de licentietraining. Met de licentietraining zien we erop toe dat de kwaliteit van dit instrument hoog en professioneel blijft.

Talenten Motivatie Assessment

Ondersteuning in Werving en Selectie en Functioneringsgesprekken
Heeft u ook vragen zoals:

 • ‘Schat ik de kwaliteiten van deze persoon wel juist in?’
 • En hoe weet ik zeker dat een kandidaat de beste is?
 • Welke garantie heb ik dat ons personeel ook in de toekomst optimaal functioneert?
 • Hoe zorg ik voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van ons menselijk kapitaal?

Voor dergelijke belangrijke beslissingen kunt u vertrouwen op het Talenten Motivatie Assessment (TMA) en de Intelligentietesten van Managementconsult.nl.

Managementconsult.nl levert u alle ondersteuning om zelfstandig een assessment door te voeren in uw organisatie en geeft u persoonlijke of telefonische terugkoppeling.

Competentiemanagement

Talenten Motivatie Assessment (TMA)

Het TMA wordt gebruikt voor:

 • Assessment
 • Persoonlijkheids analyses
 • Talenten analyses
 • Selectie en doorstroom
 • Potentieelbepaling
 • Samenstellen van teams
 • Analyseren van talenten
 • Sterkte-Zwakte analyses

Klik hier voor voorbeeldrapportages van een TMA

Het TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals o.a. eigenwaarde, prestatie motivatie, ambitie en inlevingsvermogen.

Zo ontstaat een totaalbeeld en komen talenten, motieven en competenties duidelijk naar voren. In de praktijk is al gebleken dat dit instrument een zeer hoge ‘voorspellende waarde’ heeft.

Daarom is het TMA ook een prima basis voor coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Het Talenten Motivatie Assessment maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:

 1. De emotionele balans bestaat onder andere uit persoonlijkheidstrekken zoals Autonomie, Eigenwaarde, Ontzag en Zelfvertoon. De emotionele balans is de rode draad door het talenten profiel van de kandidaat.
 2. De motivatie motieven bestaan onder andere uit ambitie, erkenning, prestatie motivatie en variatie. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd word om tot prestaties te komen.
 3. De sociale talenten bestaan onder andere uit het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van liefdadigheid, de behoefte aan sociale steun en de behoefte aan vriendschap. Deze en een groot aantal andere factoren bepalen samen en in interactie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.
 4. De beïnvloedende talenten bestaan onder andere uit de mate waarin de kandidaat zich kan conformeren of aanpassen aan de omgeving, de mate van dominantie of ondergeschiktheid en de hoeveelheid energie waarover de kandidaat beschikt.
 5. De leidinggevende talenten worden deels gevormd door besluitvaardigheid, doelgerichtheid, de leiderschapskwaliteiten van de kandidaat en de mate waarin de kandidaat kan volharden.
 6. De organiserende talenten bestaan onder andere uit hoe ordelijk en netjes de kandidaat is, de mate van praktijkgerichtheid en structuur.

Het TMA is een analyse instrument welke vanuit verschillende invalshoeken naar de denkprocessen en motieven van iemand kijkt en daarbij vooral let op de onderlinge samenhang van de verschillende persoonlijkheidsaspecten. Hierdoor wordt een totaalbeeld van een kandidaat verkregen.